Naujienos

 

Velomaratonas 2014

2014-08-26

2014 m. rugpjūčio 24 d. Akreditavimo tarnybos komanda dalyvavo penktajame, jubiliejiniame dviračių renginyje Lietuvoje –„Velomaratonas 2014”. Renginio akimirkas galite pamatyti čia.

Juodasis „Medicinos prietaisų“ sąrašas

2014-05-19

Rusijos gamintojo OOO Alfa Med prietaisai VECTOR

Pagal Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūrai veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) pateiktą sertifikato kopiją nustatyta, kad gaminys VECTOR yra ne medicinos prietaisas, todėl negali būti naudojamas, vykdant asmens sveikatos priežiūros veiklą Lietuvos Respublikos medicinos įstaigose.

 

Prietaisai DETOXAS SYK-5B(gamintojas nežinomas)`

Pagal Akreditavimo tarnybai Lietuvos Respublikoje prietaiso platinimu ir pardavimu užsiimančių įmonių pateiktus dokumentus nustatyta, kad gaminys DETOXAS SYK-5B yra ne medicinos prietaisas, todėl negali būti naudojamas, vykdant asmens sveikatos priežiūros veiklą Lietuvos Respublikos medicinos įstaigose. Skaityti pačiau.

EUnetHTA

2014-05-07

2014 m. balandžio mėn. Madride (Ispanijoje) vyko kasmetinė Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklo (EUnetHTA) plenarinė asamblėja, kurios metu, rinkimuose į EUnetHTA vykdomąjį komitetą, 2014–2015 m. kadencijai, pirmą kartą buvo išrinktas Lietuvos atstovas – VASPVT. Akreditavimo tarnybą atstovauja Medicinos technologijų skyriaus vedėja Gintarė Mikšienė.

Vykdomasis komitetas yra pagrindinis EUnetHTA tinklo organas, atsakingas už veiklos koordinavimą, politinių sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos:

http://www.eunethta.eu/executive-committee

______________________________________________________________

Bendradarbiavimas

2014-05-06

2014 m. balandžio 23-25 d. Latvijos Sveikatos apsaugos inspekcija Rygoje organizavo Baltijos šalių institucijų, vykdančių sveikatos priežiūros įstaigų kontrolę, seminarą, kuriame dalintasi patirtimi įgyvendinant Direktyvą 2011/24/ES, kontroliuojant sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, organizuojant registraciją, tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinant vartotojų informavimą, plečiant e- valdžios elementus. Akreditavimo tarnybos darbuotojai - Eglė Urbonavičiūtė, Medicinos technologijų skyriaus vyr. specialistė, Justinas Bružas, Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vyr. specialistas; Vytautė Lukoševičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ir Juozas Galdikas, direktorius, dalyvavo seminare. Perskaityti 4 pranešimai, atsakyta į klausimus, dalyvauta diskusijose. Numatyta kitą susitikimą organizuoti Vilniuje. 

 Lietuvos delegacija.

______________________________________________________________

Susitikimas su RANDOX Laboratories Limited atstovais.

2014-03-27

Akreditavimo tarnyboje 2014 m. kovo 25 d. vyko susitikimas  su  Jungtinės Karalystės gamintojo RANDOX Laboratories Limited atstovais, kurie pristatė  savo veiklą, pabrėžė išorinės laboratorijų kokybės vertinimo svarbą ir naudą laboratorijoms, pacientams ir visai sveikatos sistemai. Atstovai dalinosi savo sukaupta patirtimi, įdiegiant išorinės laboratorijų kokybės vertinimo programą. Jie   bendradarbiauja su 106 pasaulio šalių atstovais, taip pat ir Lietuva.  Savo veikloje  vadovaujasi standartu  ISO/IEC 17043:2010  ,,Atitikties įvertinimas. Bendrieji tyrimų kokybės tikrinimo reikalavimai“. Taip pat domėjosi šio standarto ISO/IEC 17043:2010 įgyvendinimo Lietuvoje klausimais, galiojančių nacionalinių teisės aktų nuostatomis dėl laboratorinės diagnostikos paslaugos ir šios paslaugos kokybės užtikrinimo.   Savo patirtį ir pasiūlymus jie pristatė paskaitų metu Vilniuje ir Kaune susitikimuose su medicinos laboratorijų atstovais. Sutarta tęsti bendradarbiavimą ateityje, tobulinant išorinės kontrolės tvarką Lietuvoje, remiantis RANDOX pasauline patirtimi.

______________________________________________________________

Dėmesio!

2014-02-06

Siekiant užtikrinti pacientų saugą, sveikatos priežiūros įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka privalo registruoti visus incidentus, susijusius su medicinos prietaisais, ir apie juos pranešti Akreditavimo tarnybai.

Incidentams priskiriami bet kokie medicinos prietaisų funkciniai sutrikimai, gedimai arba jų charakteristikų ir (arba) veikimo pablogėjimai, taip pat ženklinimo ar naudojimo instrukcijos neatitikimai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų ar būtų galėję tapti paciento, vartotojo arba kitų asmenų mirties priežastimi arba būtų rimtai pabloginę jų sveikatą.

Pranešimo Akreditavimo tarnybai teikti nereikia, jei incidentas yra susijęs su naujo prietaiso trūkumais, rastais naudotojo prieš jį panaudojant; jei incidentas įvyko dėl pasibaigusio medicinos prietaiso tarnavimo arba galiojimo laiko; jei incidentas įvyko dėl paciento aplinkos ar gedimų apsaugos.

Pranešimai apie incidentus turi būti teikiami vadovaujantis Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. T1-730 patvirtintu Pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašu.

Vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinta Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarka, sveikatos priežiūros įstaigos vadovas privalo paskirti asmenį, atsakingą už incidentų, susijusių su medicinos prietaisais, registravimą įstaigoje ir jų pateikimą Akreditavimo tarnybai. Taip pat kiekvienoje įstaigoje privalo būti incidentų registracijos žurnalas.

Skaityti plačiau.

______________________________________________________________

BAIGĖSI NESAUGIŲ AKIES LĘŠIUKŲ TYRIMAS NORVEGIJOJE IR LIETUVOJE.

2014-01-20

Indijos gamintojui Tarun Enterprises patobulinus akies lęšiukų technologijas, Norvegijos notifikuota įstaiga Det Norske Veritas AS (DNV) atnaujino medicinos prietaisų saugą užtikrinančio „CE“ sertifikato galiojimą ir leido nuo 2013 m. gruodžio 18 d. gaminti ir teikti Europos Sąjungos šalyse intraokulinius lęšius Optitech Eyecare (modeliai: OPF6025, OPF6030).

______________________________________________________________

Apdovanojimas

2014-01-20

Akreditavimo tarnybos darbuotojai apdovanoti Prezidentės Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dekretas.

______________________________________________________________

Ministro Vytenio Povilo Andriukaičio vizitas Akreditavimo tarnyboje.

2014-01-10

     2014 m. sausio 9 d. Akreditavimo tarnyboje lankėsi Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis su komanda. Susitikimo metu Sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui pateikta esama situacija, problemos dėl sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų, medicinos prietaisų, sveikatos technologijų reguliavimo, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo gyventojams.

     2012-01-01 prijungus Audito inspekciją prie Akreditavimo tarnybos per du metus pavyko pasiekti įtikinamų rezultatų, sumažinant pacientų skundų dėl nekokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų tyrimo laiką nuo 12 mėn. iki 3 mėn. Tai pavyko padaryti įvedus naujus logistikos elementus ir Akreditavimo tarnybos specialistų tiesioginę atsakomybę už skundo tyrimą. Be to, ištyrus skundus, jų pagrįstumas padidėjo nuo 20 proc. 2011 metais iki 73 proc. 2013 metais. Tam tikslui buvo pasitelkta daugiau apmokamų medikų – konsultantų, siekiant iš esmės išsiaiškinti skundų priežastis ir gydymo kokybės trūkumus.

     Akreditavimo tarnybai sudarius sutartį su Muitinės departamentu dėl įvežamų į Lietuvą medicinos prietaisų patikros, per 15 mėnesių pavyko bendromis jėgomis uždrausti įvežti į šalį 1 mln. nesaugių, Europos Sąjungos standartų neatitinkančių medicinos prietaisų. Tęsiant ir stiprinant šią sutartį tikimasi efektyviau užtikrinti pacientų saugą šioje srityje.

     Juozas Galdikas, Akreditavimo tarnybos direktorius, paminėjo, kad 2014 metais Akreditavimo tarnybos laukia didelės apimties darbas – 9000 gydytojų licencijų patikra. Prieš 5 metus, vykdant analogišką patikrą buvo sustabdyta 800 medikų – gydytojų licencijų, nes jie neįvykdė SAM nustatytų reikalavimų. Visų medikų (gydytojų, slaugytojų, akušerių) licencijų galiojimas – sustabdymas – panaikinimas yra skelbiamas svetainėje adresu  www.vaspvt.gov.lt skyriuje LICENCIJOS.

     Siūlymus kaip tobulinti Akreditavimo tarnybos veiklą ir labiau integruotis su kitomis sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančiomis institucijomis Sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui Akreditavimo tarnyba pateiks iki 2014 m. kovo 1 d.


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int