News

 

Konsoliduotos kontrolės veikia efektyviai ir preventyviai

2016-02-02

      Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT) prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 metais patikrino 18 asmens sveikatos priežiūros įstaigų – 9 privačias ir 9 valstybės bei savivaldybių įstaigas. Tikrinant buvo įvertinta medicininės reabilitacijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, dienos chirurgijos, vidaus ligų paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Nustatyta, kad 17 iš 18 patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos neatitiko teisės aktų reikalavimų, įstaigų turimuose vidaus dokumentuose buvo rasta reglamentavimo trūkumų. Daugiau.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą

2016-01-22

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovai 2016 m. sausio 19 dieną dalyvavo pasitarime aktualiais Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo klausimais. Kol kas Laisvės atėmimo vietų ligoninė turi du struktūrinius padalinius – Pravieniškių ir Vilniaus. Vienas iš Vyriausybės prioritetinių planų yra modernizuoti laisvės atėmimo vietas ir perkelti Laisvės atėmimo vietų ligoninę iš Vilniaus į Pravieniškes. Tuo tikslu Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos organizavo apvaliojo stalo pasitarimą, kuriame dalyvavo Akreditavimo tarnybos, Kauno visuomenės sveikatos centro, Panevėžio pataisos namų, Laisvės atėmimo vietų ligoninės iš Vilniaus atstovai, sveikatos priežiūros specialistai bei Kauno tardymo izoliatoriaus sveikatos priežiūros skyriaus viršininkas. Daugiau.

Naujo reglamentavimo tikslas – geresnė paslaugų kokybė

2016-01-15

     2015 m. gruodžio 22 d. LR Seime buvo priimti du Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) parengti Sveikatos sistemos bei Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimai, kurie įsigalios 2016 m. gegužės 1 d. Šie pakeitimai svarbūs pacientams, nes tai labiau užtikrins jų saugą bei prisidės prie sveikatos paslaugų kokybės gerinimo. Be to naujas reglamentavimas reikšmingas ir Akreditavimo tarnybos atliekamoms funkcijoms: medicinos prietaisų priežiūrai, medicinos technologijų vertinimui bei juridinių asmenų licencijavimui asmens sveikatos priežiūros veiklai. Koks šių įstatymų tikslas? Daugiau.

The sixth meeting of the European Council working party dedicated for the medical devices under Lithuanian Presidency

2013-12-27

The sixth meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 16th of December, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission and the European Council Secretariat.

Full article.

The fifth meeting of the European Council working party dedicated for the medical devices under Lithuanian Presidency

2013-12-09

The fifth meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 2nd of December, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat and the Council Legal Service.

Full article.

The fourth meeting of the European Council working group dedicated for medical devices under Lithuanian Presidency

2013-11-27

The fourth meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 19th of November, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat, the Council Legal Service.

Full article.

The third meeting of the European Council working group dedicated for medical devices under Lithuanian Presidency

2013-10-25

The third meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 17th of October, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat.

Full article.

The meeting of the representatives of the Competent Authorities for the Medical Devices in Vilnius

2013-10-10

Competent authority for the medical devices of Lithuania – Accreditation Agency organized 33rd meeting of the representatives of the Competent Authorities for the Medical Devices in Vilnius on 25-27th of September. In this meeting participated representatives of EU member states and candidates, as well as the representatives of EEA/EFTA states and European Commission.

Full article.

The European Council working group the second meeting for medical devices under Lithuanian Presidency

2013-10-01

The second meeting due to medical devices of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices was held on the 18th of September, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat and the Legal Service. Lithuania was represented by: Jolanta Karavackaitė – HealthCare Attaché of the Republic of Lithuania, Juozas Galdikas – director of State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health, Giedrė Medžiaušaitė – Deputy Attaché for Health Care.

 Full article


Archive

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

Jeruzalės str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int