News

 

DIRBSIME, ĮSIKLAUSYDAMI Į PACIENTŲ RŪPESČIUS, BENDRADARBIAUDAMI SU ĮSTAIGOMIS BEI ORIENTUODAMIESI Į PREVENCIJĄ

2014-12-22

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) yra pasirengusi objektyviai bei nustatytais terminais ištirti gautus skundus. Esame įsitikinę, kad labai svarbu šalinti priežastis dėl kurių kyla konfliktai tarp pacientų ir medikų. Tuo tikslu Akreditavimo tarnyba nuo 2015 m. pradės planines kontroles. Tai atliks kelių padalinių atstovai kartu ir vienu metu. Tikime, kad tokios kompleksinės planinės kontrolės veiks preventyviai, užkirs kelią nepageidaujamiems įvykiams bei sumažins administracinę naštą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

       Akreditavimo tarnybos direktorės Noros Ribokienės įsakymu patvirtintas atnaujintas skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas. Dokumente akcentuojama, kad Tarnyba nagrinėja su žalos atlyginimu nesusijusius skundus. Atnaujinta tvarka yra aiškesnė bei palankesnė pacientams bei jų atstovams: prailgintas terminas pašalinti pateikto skundo trūkumus iki 30 kalendorinių dienų, taip pat pacientui ar jį atstovaujančiam asmeniui suteikiama daugiau laiko pateikti visus reikiamus dokumentus. Tvarkoje nurodyti skundo pateikimui konkretūs reikalavimai. Jų laikantis nagrinėjimo procesas tampa greitesnis bei sklandesnis, pacientai patiria mažiau įtampos, taupomas jų laikas.

Svarbu žinoti, kad prieš pateikiant skundą Akreditavimo tarnybai, jis turi būti pateiktas asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje kilo problemos.

       Gavusi skundą Akreditavimo tarnyba informuoja pareiškėją, išsiųsdama skundo gavimo faktą patvirtinantį dokumentą. Jeigu pateikto asmens skundas atitinka visus nustatytus reikalavimus, apie tolimesnį jo nagrinėjamą iš esmės bei terminą pranešama raštu. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, reikšmingoms skundo nagrinėjimui, skundas pradedamas nagrinėti iš naujo. Skundas išnagrinėjamas per 3 mėnesius, motyvuotais atvejais terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei 5 mėnesius.

       Pastebime, kad daugelyje skundų vyrauja etiniai aspektai, tai yra pacientų netenkina medikų elgesys, dėmesingumo stoka, nepakankama pagarba. Šiais klausimais Akreditavimo tarnyba pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos bioetikos komitetu, kuris įsijungė į tokių skundų tyrimą.

       Akreditavimo tarnyba yra pasirengusi objektyviai bei nustatytais terminais ištirti gautus skundus. Esame įsitikinę, jog taip pat labai svarbu šalinti priežastis dėl kurių kyla konfliktai tarp pacientų ir medikų. Tuo tikslu Akreditavimo tarnyba nuo 2015 m. pradės planines teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, licencijų sąlygų laikymosi bei medicinos prietaisų priežiūros kontroles. Tai atliks kelių padalinių (Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros, Įstaigų vertinimo, Specialistų licencijavimo, Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyrių) atstovai kartu ir vienu metu. Tikime, kad tokios kompleksinės planinės kontrolės veiks preventyviai, užkirs kelią nepageidaujamiems įvykiams bei sumažins administracinę naštą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

       Mūsų tikslas – pacientų sauga, to sieksime bendradarbiaudami su kitomis įstaigomis bei institucijomis, įsiklausydami į pacientų rūpesčius bei atlikdami prevencinius veiksmus, šalindami priežastis dėl kurių kyla problemos tiek sergantiesiems, tiek medikams.

 

The sixth meeting of the European Council working party dedicated for the medical devices under Lithuanian Presidency

2013-12-27

The sixth meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 16th of December, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission and the European Council Secretariat.

Full article.

The fifth meeting of the European Council working party dedicated for the medical devices under Lithuanian Presidency

2013-12-09

The fifth meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 2nd of December, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat and the Council Legal Service.

Full article.

The fourth meeting of the European Council working group dedicated for medical devices under Lithuanian Presidency

2013-11-27

The fourth meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 19th of November, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat, the Council Legal Service.

Full article.

The third meeting of the European Council working group dedicated for medical devices under Lithuanian Presidency

2013-10-25

The third meeting of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices regarding the medical devices was held on the 17th of October, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat.

Full article.

The meeting of the representatives of the Competent Authorities for the Medical Devices in Vilnius

2013-10-10

Competent authority for the medical devices of Lithuania – Accreditation Agency organized 33rd meeting of the representatives of the Competent Authorities for the Medical Devices in Vilnius on 25-27th of September. In this meeting participated representatives of EU member states and candidates, as well as the representatives of EEA/EFTA states and European Commission.

Full article.

The European Council working group the second meeting for medical devices under Lithuanian Presidency

2013-10-01

The second meeting due to medical devices of the Working Party on Pharmaceutical and Medical Devices was held on the 18th of September, 2013 in Brussels. The meeting was attended by representatives of the European Union member states, the European Commission, the European Council Secretariat and the Legal Service. Lithuania was represented by: Jolanta Karavackaitė – HealthCare Attaché of the Republic of Lithuania, Juozas Galdikas – director of State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health, Giedrė Medžiaušaitė – Deputy Attaché for Health Care.

 Full article

Presidency of the Council of the EU 2013

2013-09-24

On September 26-27 of this year, during period of Presidency, Lithuania is organizing 33rd meeting of Competent Authorities for Medical devices, which will take place in hotel Best Western Vilnius (address: 14 Constitution Avenue, Vilnius). At the meeting will be discussed the European Union medical devices Directives using problems, possible solutions and decisions on further action. Organization of the meeting in Lithuania is particularly relevant and important, due to relations at the proposal of the European Council and Parliament Regulation on medical devices and in vitro diagnostic medical devices. At the meeting will participate about 60 representatives of European Union Member States and EFTA, of the European Commission, candidate countries seeking to join the European Union.

Presidency of the Council of the EU 2013

2013-07-31

The first meeting of the European Council Working Party on medical devices under Lithuanian Presidency

The first meeting of the European Council Working Party on Pharmaceuticaland Medical Devices relating medical devices was held on the 16th of July, 2013 in Brussels (Belgium). During this meeting the Lithuanian program and main objectives of its Presidency were presented.

Full article ...

 


Archive

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

Jeruzalės str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.net www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int