Akreditavimo tarnyba sėkmingai atstovauja Lietuvai tarptautiniame projekte

 

          Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) nuo 2011 m. dalyvauja EUnetHTA organizacijos veiklose ir tęsia tarptautinius įsipareigojimus pernai metais prasidėjusiame naujame projekto etape „Joint Action 3“ (toliau – JA3) (2016–2020 m.). EUnetHTA – vienintelė Europos šalių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių, prietaisų, metodų, procedūrų, intervencijų, vaistų) vertinimo institucijas bei veiklas vienijanti ir koordinuojanti organizacija.

          Akreditavimo tarnybos atstovė dalyvavo rugsėjo mėn. Amsterdame vykusiame Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklo EUnetHTA suvažiavime (Asamblėjoje) ir Forume. Suvažiavime dalyvavo maždaug 80 organizacijų atstovai iš 29 Europos šalių.

         Asamblėjoje buvo pristatyta informacija apie JA3 projekto pirmuosius metus (2016–2017), atskirai aptarti kiekvienos projekto darbo grupės nuveikti darbai ir tikslai, keliami ateinantiems metams.

EUnetHTA direktorato vadovas W. Goettsch džiaugėsi, jog nepaisant sudėtingos projekto pradžios (finansiniai iššūkiai, darbuotojų kaita ir naujų žmonių apmokymas, struktūriniai pokyčiai) per pirmuosius projekto veiklos metus pavyko įgyvendinti daug užsibrėžtų tikslų.

         Pristatytas pirmasis EUnetHTA žurnalo numeris, kuriame publikuotas interviu su Europos sveikatos ir maisto saugumo komisaru Vyteniu Andriukaičiu. Komisaras teigia, jog Europos šalių bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo klausimais padės siekti geresnės kokybės atliekant jungtinius vertinimus bei išvengti pasikartojančio darbo. Šis projektas naudingas visoms šalims, ir ypač mažosioms, dėl jų ribotų finansinių išteklių ar tiesiog skirtingų sveikatos priežiūros sistemos prioritetų. Šalių bendradarbiavimas padės efektyviai panaudoti turimus resursus ir sudarys sąlygas pacientams gauti geresnę, labiau prieinamą sveikatos priežiūrą. Žurnale pateikta informacija ir apie EUnetHTA projekte dalyvaujančių dviejų Lietuvos institucijų (Akreditavimo tarnybos ir Higienos instituto) pagrindines vykdomas veiklas.

          Europos Komisijos atstovės F. Giorgio teigimu, akivaizdūs šalių bendradarbiavo rezultatai kelia pasitikėjimą EUnetHTA projektu, tačiau didžiausias iššūkis yra tęstinumo užtikrinimas po 2020 m., kai baigsis JA3 projektas ir nutrūks Europos Komisijos finansavimas. Tikėtina, jog bendradarbiavimo tęstinumas bus užtikrintas remiantis teisiniu reglamentavimu ir atitinkamais įpareigojimais šalims. Planuojama, jog Europos Komisija šių metų gruodį paskelbs numatytą planą veiklai po 2020 m.

         Projekto JA3 visos veiklos yra suskirstytos į 7 darbo grupes – 1 „Projekto koordinacija ir vadyba“, 2 „Informacijos apie projektą sklaida“, 3 „Projekto veiklų vykdymo vertinimas“, 4 „Bendri vertinimai“, 5 „Įrodymų generavimas“, 6 „Kokybės valdymas“ (metodikų atnaujinimas, sisteminimas ir naujų kūrimas) ir 7 „Nacionalinis įgyvendinimas“.

         Akreditavimo tarnybos specialistai dalyvauja 4 ir 7 darbo grupėse – recenzavo jungtinį kelių agentūrų vertinimą „Antibakterine medžiaga padengti besirezorbuojantys chirurginiai siūlai paviršinių ir giliųjų abdominalinių operacinių žaizdų infekcijų prevencijai“; jį papildė ir panaudojo Lietuvos nacionaliniame lygmenyje. Taip pat buvo adaptuotas ir kitas jungtinis vertinimas – „Dėvimas kardioverteris-defibriliatorius staigaus širdies sustojimo pirminei ir antrinei prevencijai“.

         „Akreditavimo tarnyba sėkmingai įsitraukė į EUnetHTA JA3 projekto veiklą, tad ateityje galima tikėtis tolesnio efektyvaus tarptautinio bendradarbiavimo su šalimis narėmis bei kokybiškų darbo rezultatų, kurie bus naudingi tiek mūsų šalies, tiek visos Europos žmonėms,“ – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

 

Page changed 2017-10-10

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int