Bendradarbiavimas dėl geresnės pagalbos vaikams ir šeimai

 

        Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, kelių ministerijų atstovais 2018 m. sausio 18 d. susitiko pasidalinti patirtimi bei išsiaiškinti problemas, su kuriomis susiduria pedagogikos ir psichologijos tarnybos. Tokiu tarpinstituciniu bendradarbiavimu siekiama pagerinti  teikiamą pagalbą vaikui bei šeimai.

       Susitikimo metu priminta, kad viena iš pagrindinių pedagogikos ir psichologijos tarnybų (toliau – tarnybos) funkcijų yra pagalba vaikui, šeimai. Tarnybos spręsdamos įvairiausias šeimos, vaiko problemas privalo jas išsiaiškinti ir numatyti pagalbos galimybes, o tai vertina įvairūs specialistai: psichologai, socialiniai pedagogai, logopedai. Neretai reikia ir sveikatos priežiūros specialistų, dažniausiai gydytojų neurologų konsultacijų, tačiau įdarbinus sveikatos priežiūros specialistą, įstaigai privalu gauti licenciją.

       Tarnybų atstovai informavo, kad susiduriama su sunkumais dėl patalpų, nes esamos patalpos nėra skirtos medicininei veiklai bei konsultacijai užtikrinti būtinoms medicinos priemonėms (prietaisams) įsigyti. Be to, trūksta šios profesinės kvalifikacijos gydytojų, pacientų laukimo eilės nemažos.

        Susitikimo metu pranešimus skaitė Sveikatos apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerijų, Akreditavimo tarnybos bei  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai. Pranešimai paskelbti interneto svetainėje adresu www.sppc.lt.

       Akreditavimo tarnybos Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė išsamiai atsakė į užduotus klausimus dėl reikalavimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms bei specialistams, pareigų instrukcijų aprašymo, numerio spaudui suteikimo, fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo. Ji priminė, kad licencijuotas sveiktos priežiūros specialistas privalo teikti paslaugas tik licencijuotoje įstaigoje. Akcentuota, kad informacija apie juridinių asmenų licencijavimą yra skelbiama internetinėje svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt.  

       Po konstruktyvių diskusijų dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tarnybose, nutarta bendradarbiauti su Akreditavimo tarnyba, kviečiant į susitikimus Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, rajonų savivaldybėse, tarnybose.

       Po susitikimo Akreditavimo tarnyba gavo padėką už pagalbą rengiant ir pristatant pranešimą „Asmens sveikatos priežiūros licencijavimas“ pedagoginių ir psichologinių tarnybų vadovams, o ypač už profesionalius atsakymus į šių įstaigų darbuotojų klausimus.

       „Turime gerąją patirtį, kai pasitelkdami tarpinstitucinį bendradarbiavimą, žymiai greičiau pasiekiame norimų rezultatų mažiausiomis sąnaudomis. Džiaugiamės galėdami savo žiniomis bei iniciatyvomis prisidėti siekiant gerinanti paslaugas vaikams bei šeimoms“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

 

Page changed 2018-01-26

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int