Akreditavimo tarnybos pagalba karo medikams

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovai susitiko su Karo medicinos tarnybos delegacija dėl medicininės įrangos įteisinimo bei panaudojimo galimybių karinių operacijų bei ekstremalių situacijų metu. Sutarta dėl bÅ«tinų bendrų veiksmų, siekiant tinkamai panaudoti turimas medicinos priemones, kurios atitiktų teisės aktų reikalavimus.
      Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija kreipėsi prašydama padėti spręsti iškilusias problemas dėl galimybės naudoti tam tikrą specifinę medicininę įrangą, užtikrinančią chirurginę pagalbą kariams, dalyvaujantiems karinėse operacijose. Suprasdami poreikį bei bÅ«tinybę naudoti įrangą, suprojektuotą bei pritaikytą karo lauko sąlygomis traumas patyrusių pacientų diagnostikai, teikiant sveikatos priežiÅ«ros paslaugas karinių operacijų ir ekstremalių situacijų atvejais, svarstėme teisines galimybes kaip tai operatyviai įgyvendinti.
      Akreditavimo tarnybos veikla orientuota  konsultuoti tiek įstaigas, tiek medikus bei pacientus ir pagelbėti jiems. Turime solidžią patirtį iškilusias problemas operatyviai bei rezultatyviai spręsti, pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.  Šio susitikimo metu aptarti siekiai, išanalizuotos problemos ir rasti kompromisiniai  sprendimai bei sutarta dėl jų įgyvendinimo.
      „Atsisakome perteklinio biurokratizmo, stengiamės realiais darbais bÅ«ti naudingi visuomenei. Geranoriškas bendradarbiavimas – raktas sudėtingų problemų sprendimui. Džiugina, kad profesionalÅ«s specialistai geba neformaliai žiÅ«rėti į žmonių poreikius, stengiasi ir randa bÅ«dus patenkinti teisėtus lÅ«kesčius,“ – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Page changed 2018-02-08

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int