Akreditavimo tarnybos pagalba karo medikams

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovai susitiko su Karo medicinos tarnybos delegacija dėl medicininės įrangos įteisinimo bei panaudojimo galimybių karinių operacijų bei ekstremalių situacijų metu. Sutarta dėl būtinų bendrų veiksmų, siekiant tinkamai panaudoti turimas medicinos priemones, kurios atitiktų teisės aktų reikalavimus.
      Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija kreipėsi prašydama padėti spręsti iškilusias problemas dėl galimybės naudoti tam tikrą specifinę medicininę įrangą, užtikrinančią chirurginę pagalbą kariams, dalyvaujantiems karinėse operacijose. Suprasdami poreikį bei būtinybę naudoti įrangą, suprojektuotą bei pritaikytą karo lauko sąlygomis traumas patyrusių pacientų diagnostikai, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas karinių operacijų ir ekstremalių situacijų atvejais, svarstėme teisines galimybes kaip tai operatyviai įgyvendinti.
      Akreditavimo tarnybos veikla orientuota  konsultuoti tiek įstaigas, tiek medikus bei pacientus ir pagelbėti jiems. Turime solidžią patirtį iškilusias problemas operatyviai bei rezultatyviai spręsti, pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.  Šio susitikimo metu aptarti siekiai, išanalizuotos problemos ir rasti kompromisiniai  sprendimai bei sutarta dėl jų įgyvendinimo.
      „Atsisakome perteklinio biurokratizmo, stengiamės realiais darbais būti naudingi visuomenei. Geranoriškas bendradarbiavimas – raktas sudėtingų problemų sprendimui. Džiugina, kad profesionalūs specialistai geba neformaliai žiūrėti į žmonių poreikius, stengiasi ir randa būdus patenkinti teisėtus lūkesčius,“ – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Page changed 2018-02-08

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int