Bendri veiksmai sumažins administracinę naštą

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) darbuotojai susitiko su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) atstovais aptarti efektyvesnio bendradarbiavimo galimybes, siekiant optimizuoti viešųjų paslaugų teikimą bei mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims.
       Susitikimo tikslas – aptarti paprastesnius būdus apsikeisti duomenimis, kurie reikalingi funkcijų atlikimui, siekiant užtikrinti produktyvesnį minėtų institucijų darbą, o svarbiausia sumažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims.
       Akreditavimo tarnybos vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo funkcija tiesiogiai siejasi su NVSC išduodamais leidimais-higienos pasais, tačiau skelbiamuose sąrašuose pateikiama ne visa reikalinga informacija (neįrašoma leidimų-higienos pasų panaikinimo datos, asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimai bei kita). NVSC direktorius R. Petraitis informavo, kad šiuo metu yra keičiama leidimų-higienos pasų išdavimo tvarka, kadangi bus pradėta išduoti elektroninius leidimus. Taip pat kuriama nauja NVSC informacinė sistema, kurioje bus tvarkomi leidimų-higienos pasų duomenys. Susitikimo dalyviai sutarė, kad reikalavimai bei duomenys įstaigų licencijavimui bei higienos pasams turi koreliuoti tarpusavyje.
       Siekiant sumažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, nutarta, kad Akreditavimo tarnybai reikalinga prieiga prie NVSC leidimų-higienos pasų informacinės sistemos.  Ateityje tikslinga užtikrinti automatinį duomenų perdavimą tarp institucijų, sukuriant reikiamą sąsają. Toks keitimasis duomenimis ženkliai palengvintų įstaigų licencijavimo procesą.
       Licencijavimo bei leidimų-higienos pasų išdavimo procesai neatsiejami vienas nuo kito, todėl  sutarta, kad Akreditavimo tarnyba ir NVSC bendradarbiaus  rengdamos bei skaitydamos pranešimus aktualiomis temomis. Be to, kartu organizuos viešąsias  konsultacijas suinteresuotiems asmenims, siekdamos taupyti jų laiką bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.
       „Akivaizdu, kad vis daugiau institucijų suvokia bendradarbiavimo reikšmę bei poreikį mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims. Akreditavimo tarnybos ir NVSC numatytos priemonės leis įstaigoms teikti žymiai mažiau duomenų  licencijoms gauti ir patikslinti. Bendros viešosios konsultacijos greičiau ir išsamiau paaiškins nustatytus reikalavimus bei galimybes, tiekiant sveikatos paslaugas. Mums svarbu kuo geriau patenkinti visuomenės poreikius, todėl siekiame viešųjų paslaugų optimizavimo bei efektyvinimo,“ – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Page changed 2018-02-14

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int