Akreditavimas – nauja kokybės kultūra, orientuota į pacientą

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), baigusi įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, trečius metus vykdo savanorišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą šeimos medicinos paslaugai. Tai istorinis įvykis, nes iki šiol Lietuvoje buvo vykdomas tik licencijavimas bei sertifikavimas. Tačiau tik akreditavimas padeda sukurti kokybės kultūrą, suteikia konkurencingumą bei galimybę gauti finansines paskatas.

Vienu sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo būdų yra išorinis kokybės vertinimas, atliekant įstaigų licencijavimą, sertifikavimą, akreditavimą. Tai − skirtingi ir vienas kitą papildantys procesai. Tačiau tik akreditavimas padeda sukurti kokybės kultūrą, suteikia konkurencingumą bei galimybę gauti finansines paskatas.

Akreditavimas – tai įstaigos savanoriškai inicijuotas išorinis kokybės vertinimas, kurio metu pripažįstama, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka iš anksto nustatytus ir paskelbtus Nacionalinius akreditavimo standartus šeimos medicinos paslaugai. Tai yra aiškus ir viešas pripažinimas, kad buvo įvykdyti reikalavimai kokybei tobulinti bei imtasi nuolatinio kokybės gerinimo. Licencijos įstaigoms išduodamos, jeigu jos atitinka saugą užtikrinančius minimalius veiklos reikalavimus. Kitaip tariant, nors abiem atvejais įstaigų teikiamos paslaugos yra saugios, tačiau akredituotos įstaigos užtikrina ne tik gerą medicininę pagalbą, bet ir rūpinasi ligų profilaktika, pacientų gerove, užtikrina, kad paslaugos būtų suteiktos laiku, o pacientų ir medikų bendravimas būtų abipusiai naudingas.   

Sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą akreditavimo metu atlieka ekspertų grupė, kurią, be Akreditavimo tarnybos darbuotojų, sudaro ir šeimos medicinos paslaugas teikiantys specialistai. Vertintojai naudoja įvairius būdus įstaigos atitikčiai akreditavimo standartams nustatyti: dokumentų  peržiūra, pokalbiai su pacientais ir medikais, patalpų stebėjimas, įrangos apžiūra, rezultatų vertinimas bei kita. Tokiu būdu nustatomos įstaigos stipriosios pusės, potencialas ir sritys, kurias reikia tobulinti.     

Pirmieji akreditavimo pažymėjimai 2016 m. pabaigoje buvo įteikti penkioms įstaigoms. Susidomėjimas akreditavimo procesu kasmet auga. Praeitais metais šeimos medicinos paslauga buvo akredituota dar 11-oje įstaigų ir 55-iuose jų filialuose.

Svarbu pažymėti, kad sveikatos priežiūros įstaigų iniciatyva gerinti paslaugų kokybę bei pacientų saugą ne tik turi įtakos įstaigos prestižui bei konkurencingumui, bet yra ir finansiškai skatinama. Nuo šių metų sausio 1 d. buvo įvestas finansinis priedas už kiekvieną aptarnaujamą gyventoją, jei įstaigoje yra akredituota šeimos medicinos paslauga.

Akreditavimo tarnyba planuoja šiais metais akredituoti šeimos medicinos paslaugą dar 6 įstaigose. Akredituotis gali bet kuri šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga, nepriklausomai nuo jos dydžio ar veiklos vietos. Įstaiga, turinti licenciją ir ne mažesnę kaip trejų metų šeimos medicinos paslaugos teikimo patirtį, turi teisę kreiptis dėl akreditavimo.

„Savanoriškas akreditavimo procesas įsibėgėja, vadinasi, turėsime naujos kokybės lygmens įstaigas, teikiančias ne tik kvalifikuotų specialistų paslaugas, bet ir geriau užtikrinančias pacientų saugą, malonesnį aptarnavimą, besirūpinančias didesniu žmonių pasitenkinimu teikiamomis paslaugomi bei gera jų emocine būkle“, − sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Kviečiame įstaigas, teikiančias šeimos medicinos paslaugas ir norinčias gerinti paslaugų kokybę bei pacientų saugą, kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl detalesnės konsultacijos, padėsiančios ruoštis šiam procesui. Mūsų specialistai yra pasirengę geranoriškai padėti įstaigoms, siekiančioms akreditavimo.

Į Jums rūpimus klausimus atsakys Įstaigų vertinimo skyrius – vedėja Jolanta Sruogienė, vyriausiosios specialistės Palmira Morkūnienė, Audronė Nižauskienė – kreipkitės, skambindami tel. (8 5) 261 5177, rašydami el. laiškus adresais: jolanta.sruogiene@vaspvt.gov.lt, palmira.morkuniene@vaspvt.gov.lt, audrone.nizauskiene@vaspvt.gov.lt, ar suderinę laiką, atvykite į Akreditavimo tarnybą.

 

Akredituotų įstaigų sąrašą galite surasti adresu http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/Akredituotų%20asmens%20sveikatos%20priežiūros%20įstaigų%20sąrašas.pdf

 

Page changed 2018-07-04

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int