Gastroenterologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-761 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 65:2016 ,,Gydytojas Gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 646 „Dėl vaikų gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 660 „Dėl gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 31:2017 „Gydytojas dietologas“ patvirtinimo“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-980 „Dėl gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

6.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-1274 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2015 „Gydytojas vaikų gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

7.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-783 ,,Dėl Mitybos terapijos paslaugų stacionarines asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir ambulatorinių mitybos terapijos paslaugų organizavimo ir teikimo pacientų namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Page changed 2018-09-19

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int