Patologija

 

1.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. V-739 „Dėl paciento pomirtinio tyrimo skyrimo akto patvirtinimo“;

2.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 „Gydytojas patologas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“; 

3.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Page changed 2018-09-19

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int