Sveikatos priežiūros įstaigoms mažinama administracinė našta

 

         Valstybinė akreditavimo  sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) inicijavo licencijavimo taisyklių pakeitimą, siekdama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms palengvinti informacijos, būtinos licencijai gauti ar patikslinti, teikimą.  Be to, įgyvendinta įstatyminė nuostata, įsigaliojusi nuo š. m. lapkričio 1 d., dėl licencijos stabdymo, kai yra realus pavojus pacientų sveikatai ar gyvybei.
        Mažinat verslo subjektams naštą pakeistos asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, kuriose numatyta, kad pareiškėjui kreipiantis dėl licencijos išdavimo ar patikslinimo nėra privaloma pateikti steigimo dokumentų, tai yra įstatų ar nuostatų kopijų, bei dokumentų, patvirtintų vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, įrodančių, kad pareiškėjas ar licencijos turėtojas turi reikiamas patalpas, numatytas konkrečias asmens sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose. Nuo šiol Akreditavimo tarnyba tokios informacijos gavimu pasirūpins pati, pasinaudodama duomenimis, esančiais valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.
        Be to, įgyvendintos nuo 2018 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusio Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatos, kad įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimas gali būti stabdomas nedelsiant, kai nustatomi atitinkami pažeidimai ir yra realus pavojus pacientų sveikatai ar gyvybei.  
        Šiuo metu licencijavimo taisyklėse patvirtinta, kad licencijos ar jos dalies galiojimas gali būti  stabdomas  įstaigos prašymu arba kai įstaiga pažeidžia civilinės atsakomybės draudimo, higienos, medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus, arba kai įstaiga nepašalina per nurodytą terminą nustatytų pažeidimų. Teisė aktas papildytas nauja nuostata – licencija stabdoma nedelsiant, kai yra realus pavojus pacientų sveikatai ar gyvybei.
        Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė primena, jog  šiais metais jau antrą kartą keičiamos licencijavimo taisyklės, siekiant mažinti įstaigoms administracinę naštą. Šių metų gegužės mėnesį jau buvo palengvintas informacijos apie specialistus teikimas bei sumažinti reikalavimai viename pastatų komplekse veikiančioms įstaigoms, nesumažinant pacientų saugos bei paslaugų kokybės. Taigi įstaiga, veikianti keliuose šalia esančiuose pastatuose, registruotuose skirtingais adresais, gali koncentruoti tam tikrų paslaugų (laboratorinės diagnostikos, radiologijos ir panašiai) teikimą, tokiu būdu efektyviau naudoti savo finansinius bei žmogiškuosius išteklius.
        „Pirmiausiai atsakingai įvertinę pokyčių poveikį pacientų saugai bei paslaugų kokybei, mes ir toliau stengsimės mažinti reikalavimus specialistams bei įstaigoms“ − pabrėžia N. Ribokienė.
 

Page changed 2018-11-20

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int