TechnoMedTas

 

2015 m. įgyvendinant ES finansuojamÄ… projektÄ… „Asmens sveikatos priežiÅ«ros kokybÄ—s gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminÄ—s asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų veiklos akreditavimÄ…” (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-011) sukurta sistema TechnoMedTas.

 

TechnoMedTas – tai sveikatos priežiÅ«ros technologijų (susijusių su medicinos prietaisais) vertinimo ir valdymo informacinÄ— sistema.  SistemÄ… sudaro 2 dalys – vertinimas ir valdymas:

  • Sistemoje galima patogiai elektroniniu bÅ«du teikti Akreditavimo tarnybai sveikatos priežiÅ«ros technologijų (susijusių su medicinos prietaisais) vertinimo paraiškas, stebÄ—ti vertinimo procesÄ…, teikti klausimus, atsakymus į užklausas ir komentarus, susipažinti su vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis.
  • Sistemoje taip pat sisteminama informacija apie Lietuvos sveikatos priežiÅ«ros įstaigose naudojamas 9 rÅ«šių brangias sveikatos priežiÅ«ros technologijas, susijusias su medicinos priemonÄ—mis (prietaisais). Tai pozitronų emisijos tomografai (PET), magnetinio rezonanso tomografai, gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai (KT), mamografai, diagnostiniai rentgeno ir ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurus ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lÄ—šÅ³.

 

TechnoMedTo tikslas – palengvinti duomenų ir paraiškų teikimÄ…, sisteminti sveikatos priežiÅ«ros technologijų (susijusių su medicinos prietaisais) vertinimÄ… ir valdymÄ…, teikti objektyviÄ… informacijÄ… medikams, pacientams, sveikatos politikams, administratoriams ir visuomenei bei skatinti aktyvų ir atvirÄ… dialogÄ…, dalinantis aktualia moksline informacija bei žiniomis.

 

TechnoMedTo auditorija:

  1. Asmenys, besidomintys sveikatos priežiūros technologijomis;
  2. Profesinės sveikatos priežiūros specialistų draugijos ir asociacijos;
  3. Sveikatos priežiūros įstaigos;
  4. Sveikatos priežiūros technologijų gamintojai ir platintojai;
  5. Mokslo įstaigos ir institutai.

 

Page changed 2018-10-08

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int