Kokius dokumentus turi pateikti įstaiga, pageidaudama akredituoti šeimos medicinos paslaugą?

 

       Įstaiga, pageidaujanti, kad būtų akredituota šeimos medicinos paslauga, pateikia patvirtintų formų dokumentus:

  1. Prašymą įvertinti paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo standartams.
  2. Užpildytą lentelę „Duomenys apie asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos apimtis“.
  3. Užpildytą lentelę „Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitikties Akreditavimo standartams įsivertinimo duomenys“.
  4. Vokus su pacientų užpildytais klausimynais „Klausimynas pacientams“.
  5. Vokus su Įstaigos darbuotojų užpildytais klausimynais „Klausimynas asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams“.
  6. Sumokėtos valstybės rinkliavos už įstaigos akreditavimo pažymėjimo išdavimą pavedimo kopiją.

2019-03-26


 

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int