Ūkio subjektų apklausa dėl VASPVT vykdomos priežiūros ir konsultavimas

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) vykdo anoniminę ūkio subjektų apklausą apie VASPVT atliekamas ūkio subjektų priežiūros funkcijas ir suteiktą metodinę pagalbą.
 

Apklausos tikslas – tobulinti VASPVT vykdomą priežiūros ir konsultavimo veiklą atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę.

 

Ūkio subjektų apklausa dėl VASPVT vykdomos priežiūros ir konsultavimo

Page changed 2020-05-04

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int