Esu įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją prieš daugiau nei 2 metus, tačiau licencijos nesu turėjęs (arba licencijos galiojimas buvo panaikintas prieš daugiau kaip 2 metus), norėčiau vėl dirbti šeimos gydytoju.

 

 

Jei norite gauti medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją, tai kreipdamasi dėl šios licencijos turite pateikti dokumentus, kurių sąrašas yra paskelbtas interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/189, dokumentų pateikimo tvarką rasite svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/607.

           Atkreipiame dėmesį, kadangi pastarųjų 5 metų laikotarpiu šeimos gydytojo praktika nesivertėte, turėsite pateikti dokumentus, patvirtinančius papildomąjį tobulinimą (t. y. atitinkamos trukmės stažuotės baigimą). Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, stažuotės trukmė priklauso nuo laikotarpio, kurį gydytojas teisėtai nepraktikuoja pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nuo medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažo, nuo medicinos praktikos pagal kitą profesinę kvalifikaciją trukmės ir nuo profesinės kvalifikacijos, pagal kurią gydytojas siekia pradėti verstis medicinos praktika.

           Taigi stažuotės trukmei nustatyti turėtumėte papildomai pateikti visus Jūsų, kaip šeimos gydytojo, teisėtos praktikos laikotarpius patvirtinančius dokumentus.

 

2019-04-15


 

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int