Pacientų sauga

 

1999 m. JAV medicinos institutas (American Medicine Insitute) paskelbė publikaciją „Klysti yra žmogiška: saugesnė sveikatos priežiūra“, kurioje pranešama, kad kasmet JAV miršta nuo 40 000 iki 98 000 žmonių dėl klaidų medicinoje. Pranešimas tapo iššūkiu sveikatos priežiūros (toliau – SP) sistemai dėl keletos priežasčių: pirmiausiai – dėl netikėtų skaičių, ir antra – publikacijoje autoriai metė iššūkį „kaltinimo ir bausmių kultūrai“, egzistuojančiai tiek JAV, tiek kitose sveikatos priežiūros sistemose. Vietoje emocinio, su „gėda“ susijusio požiūrio, iškeltas naujas sisteminis požiūris į sveikatos paslaugų saugumą ir klaidų medicinoje prevenciją: klaidos yra organizacinių - sisteminių faktorių ir prielaidų, o ne individualaus neprofesionalumo ar aplaidumo, pasekmė. Šioje publikacijoje iškeltos idėjos skatina SP paslaugų saugumo problemą iškelti į viešumą ir įvardinti prioritetine SP sektoriaus problema. Tokiu būdu pradėta nauja sveikatinimo srities kryptis –  pacientų sauga ( toliau – PS), kuri galėtų būti apibūdinama kaip siekis, taikant atitinkamas intervencijas, sudaryti sąlygas užtikrinti trokštamą SP paslaugų saugumą.

Visus norinčius nemokamai įsigyti specializuoto leidinio „Pacientų sauga“ popierinį variantą (20 vnt.) kviečiame atvykti į Akreditavimo tarnybą (adresu Jeruzalėa g. 21, Vilnius). Kreiptis į Kanceliarijos vedėją Ireną Zujienę.

Išleistas specializuotas leidinys "Pacientų sauga"

 

Page changed 2015-12-03

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

Jeruzalės str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int