EUNetPaS (2008-2010)

 

 

Kas yra EUNetPaS

 

EUNetPaS (European Union Network for Patient Safety) yra Europos Sąjungos pacientų saugos (toliau – PS) projektas, remiamas ir finansuojamas Europos Komisijos pagal 2007-2013 m. Visuomenės sveikatos programą.

 

EUNetPaS oficialiai pradėtas 2008 m. vasario mėn. Projektą koordinuoja PrancÅ«zijos sveikatos priežiÅ«ros įgaliotoji institucija (HAS). Lietuvos Respublikai projekte atstovauja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyba prie SAM (toliau – Akreditavimo tarnyba).

 

Projekto tikslai

 

- EUNetPaS tikslas yra įkurti tinklą, vienijantį visas ES šalis nares ir tarptautines ES organizacijas, siekiant paskatinti ir pagerinti bendradarbiavimą pacientų saugos srityje (PS kultÅ«ra, klaidų medicinoje registravimo ir mokymosi sistemos, vaistų vartojimo saugumas ir švietimas PS klausimais) ir tokiu bÅ«du sustiprinti pastangų gerinti sveikatos priežiÅ«ros paslaugų efektyvumą.

 

- Ä®vertinti, pagrįsti ir paskleisti naujas žinias ir geras praktikas, surinktas siekiant sumažinti žalos pacientui sveikatos priežiÅ«ros (toliau – SP) įstaigose riziką, ir tuo pačiu pagerinti SP paslaugų kokybę. Informacija bus skleidžiama SP specialistams ir plačiajai visuomenei.

EUNetPaS paskatins PS programų vystymą ES šalyse narėse ir suteiks pagalbą mažiau pažengusioms šalims narėms.

 

Lietuvos vaidmuo EUNetPaS

 

Lietuva yra viena iš šalių narių, dalyvaujanti EUNetPaS projekte. Akreditavimo tarnyba yra nacionalinis projekto koordinatorius Lietuvoje ir Nacionalinis kontaktinis centras pacientų saugai šalyje.

 

Akreditavimo tarnyba dalyvauja darbo grupių, atsakingų už PS kultÅ«rą, švietimą ir mokymą, pranešimų registravimą ir vaistų vartojimo saugumą, veikloje.

 

Pagrindinės EUNetPaS nagrinėjamos temos / darbo grupės ( WP – work package)

 

WP1 Pacientų saugos kultūra: Valstybių atstovai ir ekspertai renka ir keičiasi informacija apie vykdomą veiklą skatinant įgyvendinti pacientų saugos kultūrą ES valstybėse narėse.

 

WP2 švietimas ir mokymas pacientų saugos klausimais: Parengtos mokymo programos (curriculum) aukštojo medicinos mokslo ir tęstinio tobulinimosi programas sveikatos priežiÅ«ros specialistams PS klausimais.

 

WP3 Nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizavimo sistemos: Bus parengtos rekomendacijos dėl nepageidaujamų įvykių (toliau – NÄ®) registravimo sistemų diegimo, remiantis sėkmingai šias sistemas taikančių valstybių patirtimi.

 

WP4 Vaistų vartojimo ligoninėse saugumas: Grupės tikslas yra pagerinti vaistų medikamentų vartojimo ligoninėse kokybę ir saugumą, nustatant efektyvias – geras patirtis, mažinant medikamentų vartojimo klaidas ligoninėse. Bus atrinktos geriausios programos ir pateiktos plačiajai visuomenei.

 

EUnetPaS rezultatai:

 

WP1 darbo grupė parengė:

WP2 darbo grupė parengė:

WP3 darbo grupė sukūrė internetinę Europos nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizavimo sistemą, kurios adresas www.eunetpas-rals.eu.

 

WP4 darbo grupė parengė:

 

Daugiau informacijos apie EUNetPaS: www.eunetpas.eu

 

 

 

Page changed 2018-10-08

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int