Darbo užmokestis

 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (neatskaičius mokesčių)

(2015-2016-2017-2018 m.)


Pareigybės pavadinimas

Darbuo-

tojų skaičius 2019 m.

Darbuo-

tojų skaičius 2020 m.

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais
2019 m. 2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
Direktorius 1 1 3861 3992      
Direktoriaus pavaduotoja 1 1 3457 3336      
Skyriaus vedėjas 6 7 2585 2440      
Vyriausiasis specialistas 46 45 1450 1401      
Patarėjas 3 4 2435 2266      

 * Pastaba: 2018-2019 metų skirtumai - dėl nuo 2019-01-01 vykdomos mokesčių reformos. 

 

Vienkartinės piniginės išmokos 2020 metais

(2015-2016-2017-2018 m.)

Išmokėta suma eurais

Paskatintų valstybės tarnautojų skaičius

Skatinimo priežastys

 

 

 

 

 

 

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis su darbuotojų skaičiumi (SODRA).

 

 

Page changed 2020-04-14

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int