Licencijos galiojimo sustabdymas ir sustabdymo panaikinimas

 

       Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

    

Licencijos galiojimas sustabdomas jei:

 

1. Licencijos turėtojas raštu prašo sustabdyti licencijos galiojimą.

2. Licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

     

Licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti reikia pateikti:

 

1. Paraišką panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą (jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas licencijos turėtojo prašymu);

2. Dokumentus, įrodančius, jog pašalinti visi trÅ«kumai ir (ar) pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas Akreditavimo tarnybos).

 

Page changed 2019-06-07

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int