Licencijos galiojimo panaikinimas

 

       Vadovaujantis VisuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijavimo taisyklÄ—mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „DÄ—l VisuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

   

Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:

 

1) licencijos turÄ—tojas raštu prašo panaikinti licencijos galiojimÄ…;

2) licencijos turÄ—tojo – juridinio asmens ar filialo veikla nutraukiama;

3) paaiškÄ—ja, kad licencijai gauti buvo pateikti suklastoti duomenys ir (ar) informacija;

4) licencijos turÄ—tojas, kurio licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytÄ… terminÄ… nepašalino pažeidimų, dÄ—l kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir (ar) nesikreipÄ— dÄ—l licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo;

5) licencijos turÄ—tojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijuojamÄ… veiklÄ…;

6) licencijos turėtojui galioja teismo sprendimu nustatytas veiklos apribojimas, draudžiantis verstis licencijoje nurodyta veikla.

 

      Licencijos turÄ—tojas turi pateikti laisvos formos prašymÄ… panaikinti licencijos galiojimÄ… ir licencijos originalÄ…. 

 

Page changed 2019-06-07

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int