Dokumentai, kurių reikia medicinos praktikos licencijai patikslinti

 

 

1.     Nustatytos formos paraiška

2.     Galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), jei pareiškėjas yra užsienietis.           

3.     Duomenų pasikeitimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os)

 

 

     Tarnybai priėmus sprendimą dėl popierinės formos licencijos patikslinimo, laikoma, kad licencijos turėtojui yra išduota patikslinta elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.).

 

Page changed 2020-01-02

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int