Brangios medicinos priemonės (prietaisai) Lietuvoje ir užsienyje

 

Remiantis 2010 m. gegužės 3 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2660; 2010, Nr.74-3766; 2011, Nr.16-775; TAR, 2014, Nr. 9351, TAR, 2016, Nr. 3015 ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) direktoriaus 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. T1-613 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Akreditavimo tarnybai nuolat teikiami duomenys apie Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) įsigyjamas naujas brangias sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos prietaisais (toliau – BSPT-MP). Akreditavimo tarnybos duomenimis, 2018 metais Lietuvos viešosios ASPĮ iš viso įsigijo 78 BSPT–MP:

 

2018 m. Lietuvos ASPĮ įsigytos BSPT–MP

 

 

 

UG

KT

MMG

MRT

ANG

GK

LG

DRP

PET

Iš viso

Viešosios ASPĮ

38

8

1

5

2

17

71

Privačios ASPĮ

4

3

7

Iš viso

42

8

1

3

5

2

17

78

 

Santrumpos: UG – diagnostinis ultragarso prietaisas; KT – kompiuterinis tomografas; MMG – mamografas; MRT – magnetinio rezonanso tomografas; ANG – angiografas; GK – gama kamera; LG – linijinis greitintuvas; DRP – diagnostinė rentgeno įranga; PET – pozitronų emisijos kompiuterinis tomografas.

 

 

Norėdami pateikti pastebėjimus dėl duomenų apie brangius medicinos prietaisus, prašome rašyti el. paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt

 

Page changed 2019-01-24

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int