Ar reikia turėti Akreditavimo tarnybos leidimą platinti medicinos priemones?

 

Medicinos priemones reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatytas reikalavimas turėti specialų leidimą, licenciją, pažymą ar kitą dokumentą užsiimti medicinos priemonių prekyba. Turi būti vadovaujamasi bendrais teisės aktais, reglamentuojančiais komercinę veiklą. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad apie kai kurių  medicinos priemonių pateikimą Lietuvos rinkai reikia pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai (plačiau skaitykite skyrelyje „Medicinos priemonės (prietaisai) (pagal ES direktyvas). Registravimas“).

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int