Siūlome darbą

 

„Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priėmimo į pareigas Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka".

 

 

 


 Šiuo metu darbo skelbimų nėra

 

 

  

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

kviečia atlikti praktiką dokumentų valdymo srityje

 

Praktikos pobūdis:

  • susipažinimas su įstaigos metiniu dokumentacijos planu, jo rengimo etapais;
  • susipažinimas su įstaigos vidaus ir siunčiamųjų dokumentų rengimo ir įforminimo tvarka;
  • susipažinimas gaunamųjų dokumentų priėmimo ir registravimo tvarka;
  • susipažinimas su dokumentų valdymo sistema „Kontora“;
  • siunčiamųjų, gaunamųjų ir vidaus dokumentų registravimas ir saugojimas atitinkamuose registruose pagal įstaigos metinį dokumentacijos planą bei nukreipimas vykdytojams pagal kompetenciją;
  • pagalba Kanceliarijos darbuotojams.

 

Reikalavimai praktikantui:

  • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  • atsakingumas ir kruopštumas.

 

Praktikos trukmė: pagal susitarimą. Galimybė atlikti praktiką pusę darbo dienos.

Atlyginimas: neapmokama praktika.

Kontaktai: Jeruzalės g. 21, Vilnius. Tel. (8 5) 261 5177. El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt. Interneto svetainė www.vaspvt.gov.lt

Kontaktinis asmuo: Jūratė Bačėnaitė, tel. (8 5) 261 5177, el. p. jurate.bacenaite@vaspvt.gov.lt

CV siųsti el. paštu jurate.bacenaite@vaspvt.gov.lt

 


 

Page changed 2017-06-22

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

Jeruzalės str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int