WP6 ES bendradarbiavimas sveikatos priežiūros kokybės valdymo sistemų klausimais

 

 

Darbo grupės lyderis yra Ispanijos sveikatos ministerija. Šios darbo grupės tikslas sukurti sistemą (keitimosi informacija mechanizmą), dalintis pacientų saugos gerosiomis klinikinėmis praktikomis tarp ES valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių; pateikti išsamią analizę valstybių narių kokybės valdymo sistemų;

nustatyti strategijas ir pacientų saugos gerąsias klinikines praktikas, skiriant dėmesį kokybės gerinimui, įskaitant pacientų saugą ir pacientų įtraukimą į sprendimų priėmimą.

 

Page changed 2019-02-11

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int