Konsoliduotos kontrolės veikia efektyviai ir preventyviai

 

             Konsoliduotos kontrolės veikia efektyviai ir preventyviai

 

      Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT) prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 metais patikrino 18 asmens sveikatos priežiūros įstaigų – 9 privačias ir 9 valstybės bei savivaldybių įstaigas. Tikrinant buvo įvertinta medicininės reabilitacijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, dienos chirurgijos, vidaus ligų paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Nustatyta, kad 17 iš 18 patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos neatitiko teisės aktų reikalavimų, įstaigų turimuose vidaus dokumentuose buvo rasta reglamentavimo trūkumų. 

       Konsoliduotus planinius patikrinimus atliko VASPVT Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros, Įstaigų vertinimo, Specialistų licencijavimo ir Medicinos prietaisų priežiūros skyrių atstovai. Tokie jungtiniai tikrinimai, kuomet vienu metu dalyvauja įvairių sričių specialistai, leidžia išsamiai, kokybiškai, objektyviai ir visa apimtimi įvertinti įstaigos veiklą. Patikrinimų metu nustatytos sisteminės problemos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės srityje. Sveikatos priežiūros įstaigos bei specialistai teikė paslaugas neturėdami tam teisės ar reikalingų būtinų sąlygų, kitaip tariant, nesilaikydami teisės aktų reikalavimų.

       „Šių tikrinimų tikslas – prevenciškai užkirsti kelią galimiems nepageidaujamiems įvykiams sveikatos priežiūros įstaigose, užtikrinti, kad visos teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų saugios ir kokybiškos, – sako VASPVT direktorė Nora Ribokienė. – Kita vertus, konsoliduoti tikrinimai sumažina administracinę naštą, nes vietoj keturių galimų patikrinimų įstaigoje atliekamas vienas, nuo tiesioginių pareigų rečiau atitraukiami atsakingi įstaigos darbuotojai. Be to, tuo pačiu metu pasiekiame ir dar vieną labai svarbų tikslą – galime visapusiškai, išsamiai, kvalifikuotai ir kompetentingai konsultuoti gydymo įstaigas,   sudaryti joms galimybę vieno patikrinimo metu išsiaiškinti daugelį rūpimų klausimų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, įstaigų ir specialistų licencijavimu bei medicinos prietaisų priežiūra.“

       2015 metais buvo patikrinta 18 asmens sveikatos priežiūros įstaigų – 9 privačios ir 9 valstybės bei savivaldybių įstaigos. Buvo nustatyta, kad 17 iš 18 patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos neatitiko teisės aktų reikalavimų, įstaigų turimuose vidaus dokumentuose buvo rasta reglamentavimo trūkumų. Dažniausiai pasiteikę pažeidimai buvo profesinės kompetencijos viršijimas, nelicencijuoti specialistai, nepakankamos kvalifikacijos specialistai, būtinų medicinos prietaisų/priemonių nebuvimas, netvarkinga medicininė dokumentacija, turimų vidaus dokumentų bei medicinos pagalbos priemonių rinkinių sudėties ir aprašymų neatitikimas teisės aktų reikalavimams. Iš 18 patikrintų įstaigų net 4 įstaigos neteisėtai teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

       VASPVT, nustačiusi teisės aktų nuostatų pažeidimus, 17 patikrintų įstaigų vadovams pateikė įspėjimus ir įpareigojo pažeidimus pašalinti per 1 mėnesį nuo pateikto įspėjimo dienos, o 5 privačios įstaigos, šiurkščiausiai pažeidusios teisės aktų reikalavimus, buvo įspėtos, jog nepašalinus pažeidimų, bus sustabdytas jų licencijų galiojimas. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti pacientų saugą, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms buvo pateiktos 78 rekomendacijos, susijusios su įstaigų struktūros koregavimu, įstaigų vidaus dokumentų pakeitimu, medicininių dokumentų pildymo patobulinimu, medicinos prietaisų naudojimu ir kt. Laiku neįgyvendinusiai rekomendacijų, yra stabdoma Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, o įstaigos šiurkščiausiai bei periodiškai pažeidusios teisės aktų reikalavimus bus viešinamos VASPVT internetinėje svetainėje www.vaspvt.gov.lt.

      Pasak Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės, viešumas yra labai svarbus, nes žmonės turi turėti galimybę pasitikrinti ar jais besirūpinanti gydymo įstaiga ir joje dirbantys specialistai yra patikimi, kvalifikuoti, paslaugos saugios.

Tokios kompleksinės planinės kontrolės ateityje bus plėtojamos. 2016 m. planuojama atlikti 26 konsoliduotus patikrinimus.

Visą VASPVT atliktą 2015 metų konsoliduotų patikrinimų analizę galima rasti paspaudus šią nuorodą:

http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/1018211317_1.2-11.pdf

Page changed 2016-02-03

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

Jeruzales str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int