Asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimas

 

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

 

3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 280 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“.

 

5. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“

 

 

Teisės aktų, reglamentuojančių reikalavimus atskiroms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, sąrašas.

 

Page changed 2020-02-25

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int