Specialistų licencijavimas

 

 

Medicinos praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimą verstis medicinos praktika

 

Paraiška išduoti medicinos praktikos licenciją

 

Prašymas išduoti medicinos praktikos licencijos dublikatą

 

Paraiška patikslinti medicinos praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką

 

Paraiška panaikinti medicinos praktikos licencijos galiojimo sustabdymą

 

 

Slaugos praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimą verstis slaugos praktika

 

Paraiška išduoti slaugos praktikos licenciją

 

Paraiška išduoti slaugos praktikos licencijos dublikatą

 

Paraiška patikslinti slaugos praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir slaugos praktiką

 

Prašymas panaikinti slaugos praktikos licencijos galiojimo sustabdymą

 

 

Akušerijos praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimą verstis akušerijos praktika

 

Paraiška išduoti akušerijos praktikos licenciją

 

Paraiška išduoti akušerijos praktikos licencijos dublikatą

 

Paraiška patikslinti akušerijos praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir akušerijos praktiką

 

Paraiška panaikinti akušerijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymą

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimą verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla

 

Paraiška patikslinti  visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijos duomenis

 

Paraiška išduoti popierinės formos  visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijos dublikatą arba elektroninę licenciją

 

Paraiška panaikinti  visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijos galiojimo sustabdymą

 

Pranešimas dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo (fizinis asmuo)

 

Pranešimas apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą

 

Page changed 2019-09-30

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int