Specialistų licencijavimas

 

Medicinos praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimÄ… verstis medicinos praktika

 

Paraiška išduoti medicinos praktikos licencijÄ…

 

Paraiška patikslinti medicinos praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dÄ—l licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinÄ—s kvalifikacijos tobulinimÄ… ir medicinos praktikÄ…

 

Paraiška panaikinti medicinos praktikos licencijos galiojimo sustabdymÄ…

 


Slaugos praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimÄ… verstis slaugos praktika

 

Paraiška išduoti slaugos praktikos licencijÄ…

 

Paraiška patikslinti slaugos praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dÄ—l licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinÄ—s kvalifikacijos tobulinimÄ… ir slaugos praktikÄ…

 

Prašymas panaikinti slaugos praktikos licencijos galiojimo sustabdymÄ…

 


Akušerijos praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimÄ… verstis akušerijos praktika

 

Paraiška išduoti akušerijos praktikos licencijÄ…

 

Paraiška patikslinti akušerijos praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dÄ—l licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinÄ—s kvalifikacijos tobulinimÄ… ir akušerijos praktikÄ…

 

Paraiška panaikinti akušerijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymÄ…

 


Odontologijos praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimÄ… verstis odontologijos praktika

 

Paraiška išduoti odontologijos praktikos licencijÄ…

 

Paraiška patikslinti odontologijos praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dÄ—l odontologijos praktikos licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinÄ—s kvalifikacijos tobulinimÄ… ir odontologijos praktikÄ…

 

Paraiška panaikinti odontologijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymÄ…

 


Burnos priežiūros praktikos licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimą verstis burnos priežiūros praktika

 

Paraiška išduoti burnos priežiÅ«ros praktikos licencijÄ…

 

Paraiška patikslinti burnos priežiÅ«ros praktikos licencijos duomenis

 

Pranešimas dÄ—l burnos priežiÅ«ros licencijavimo dokumentų bylos papildymo prie deklaracijos

 

Pranešimas apie profesinÄ—s kvalifikacijos tobulinimÄ… ir burnos priežiÅ«ros praktikÄ…

 

Paraiška panaikinti burnos priežiÅ«ros praktikos licencijos galiojimo sustabdymÄ…

 


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimas

 

Deklaracija apie ketinimą verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla

 

Paraiška patikslinti  visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijos duomenis

 

Paraiška išduoti popierinÄ—s formos  visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijos dublikatÄ… arba elektroninÄ™ licencijÄ…

 

Paraiška panaikinti  visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros veiklos licencijos galiojimo sustabdymÄ…

 

Pranešimas dÄ—l licencijavimo dokumentų bylos papildymo (fizinis asmuo)

 

Pranešimas apie profesinÄ—s kvalifikacijos tobulinimÄ…

 

 

Page changed 2020-04-29

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int