Gerbiami įstaigų vadovai

 

       Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad yra patvirtintos naujos licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros – pagalbinio apvaisinimo ir lytinių ląstelių banko paslaugos.  

       Sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikia dirbtinio apvaisinimo paslaugas ir įstaigos, ketinančios teikti minėtas paslaugas, nuo 2017-01-01 iki 2017-04-01 turi kreiptis dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos tikslinimo.

       Turite pateikti prašymą ir privalomus dokumentus licencijuojamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai teikti, kaip tai numatyta: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ (aktuali redakcija 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas NR. T1-551) , VIII skyriaus reikalavimuose; Specialiuosiuose licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos reikalavimuose  (Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1426 ,,Dėl juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant pagalbinio apvaisinimo paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“, Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 ,,Dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1468 ,,Dėl žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių donorystės reikalavimų aprašo patvirtinimo“).

Page changed 2017-01-03

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int