Teisės aktai

 

I.  LIETUVOS RESPUBLIKOS Ä®STATYMAI

 

1.      Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiÅ«ros įstatymas

 

II.  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

1.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 652 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

 

2.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 690Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrų ir Sveikatos priežiÅ«ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“.

 

III.  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“;

 

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. Ä®sakymas Nr. V-946 „Dėl užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-839 „Dėl Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“;

 

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-167 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos audito atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“;

 

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgÅ«džių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“;

 

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. Ä®sakymas Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. Ä®sakymas Nr. V-97 „Dėl visuomenės sveikatos priežiÅ«ros specialistų profesinio tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašÅ³ ir profesinio tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

9.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-713 ,,Dėl Priemonių ir įrangos licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklai vykdyti sąrašo patvirtinimo“;

 

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1116 ,,Dėl Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos  licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

 

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

 

13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-789 ,,Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiÅ«ros laboratorijos nuostatų patvirtinimo“. 

 

IV.  VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

1.   Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos  direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. T1-7 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų ir jų dublikatų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 

Page changed 2019-06-07

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int