Kvietimas teikti siūlymus sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimui

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) nuo 2012 m. atlieka sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais), vertinimą.  Informuojame, kad vadovaudamiesi LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys gali inicijuoti sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis (prietaisais), vertinimą pateikdami paraišką ir kitus dokumentus elektroniniu būdu per informacinę sistemą TechnoMedTas (https://techmed.vaspvt.gov.lt/).

       Akreditavimo tarnyba kiekvienais metais iki kovo 1 d. gautas paraiškas ir susistemintą informaciją iki balandžio 1 d. pateikia Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui (http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/sveikatos-prieziuros-technologiju-vertinimo-komitetas) dėl vertinimo prioritetų nustatymo ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimo.

       Kviečiame aktyviai teikti siūlymus iki kovo 1 d. ir taip prisidėti prie sveikatos priežiūros technologijų vertinimo plėtros Lietuvoje.

Page changed 2017-01-26

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

Jeruzalės str. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int