Lietuvos teisÄ—s aktai

 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas:

§ 20 str. 1 punktas nustato, kad sveikatos priežiÅ«ros specialistai turi teisÄ™ pasirinkti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka aprobuotas ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo priemones, terapijos ir chirurgijos procedÅ«ras.

§ 54 str. reglamentuoja sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimÄ… Lietuvoje.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas:

§ 45 str. 14 punktas nustato asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigų prievolÄ™ Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informacijÄ… apie naudojamas medicinos priemones ir sveikatos priežiÅ«ros technologijas, susijusias su medicinos priemonÄ—mis.

§ 50 str. 1 dalies 3 ir 6 punktas nustato visuomenÄ—s sveikatos priežiÅ«ros įstaigų prievolÄ™ naudoti tik tuos tyrimo metodus ir tik tas sveikatos priežiÅ«ros technologijas, kurios yra aprobuotos Lietuvos Respublikoje; taip pat Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informacijÄ… apie naudojamas medicinos priemones ir sveikatos priežiÅ«ros technologijas, susijusias su medicinos priemonÄ—mis.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-24 „DÄ—l sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reglamentuoja sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir organizavimo tvarkÄ… Lietuvoje (2017-03-11 nauja redakcija).

 

ValstybinÄ—s akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. T1-165 „DÄ—l sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2016-07-15 nauja redakcija).

 

Page changed 2020-06-23

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int