Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės vertinimo rodikliai