Brangios medicinos priemonės (prietaisai) ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimas

 

Kokie teisės aktai reglamentuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimo organizavimą ir tvarką?

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimą reglamentuoja Lietuvos teisės aktai, Europos Sąjungos dokumentai, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentai ir kiti dokumentai. Plačiau čia.

2019-07-03


 

Kas yra sveikatos priežiūros technologija?

Tai vaistai, medicinos priemonės arba terapijos ir chirurgijos procedūros, taip pat ligų profilaktikos, diagnostikos arba gydymo priemonės, naudojamos, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Plačiau čia.

2019-07-03


 

Kas yra brangios sveikatos priežiūros technologijos?

Tai 9 rūšių medicinos priemonės (prietaisai): pozitronų emisijos tomografai, linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai, gama kameros, angiografai, kompiuteriniai tomografai, mamografai, diagnostiniai rentgeno ir diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurų ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų.

2019-07-03


 

Kam skirta informacinė sistema „TechnoMedTas“? Kaip prisijungti prie „TechnoMedTas“?

TechnoMedTas – informacinė sistema apie sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių) valdymą ir vertinimą Lietuvoje. Informacinė sistema skirta teikti duomenis apie gydymo įstaigose naudojamas brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus) arba inicijuoti sveikatos priežiūros technologijos, susijusios su medicinos priemone, vertinimą.  Prisijungimo prie informacinės sistemos instrukcija čia.

2019-07-03


 

Kas yra ataskaita?

Tai brangios sveikatos priežiūros technologijos naudojimo (darbo) ir išlaidų ataskaitos, teikiamos periodiškai pagal nurodytą grafiką.

2019-07-03


 

Kada reikia pateikti ataskaitas?

Duomenys (ataskaitos) apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos priemones) teikiami Akreditavimo tarnybai per informacinę sistemą TechnoMedTas periodiškai pagal nustatytą grafiką.

2019-07-03


 

Ar reikia teikti ataskaitas apie aukščiau įvardintą medicinos priemonę, jeigu jos įsigijimo kaina su PVM (su priedais) yra mažesnė už 28 962 EUR?

 Aukščiau įvardinta medicinos priemonė (prietaisas), pvz., diagnostinis ultragarsinis prietaisas, jeigu jos įsigijimo kaina su PVM (su priedais) yra mažesnė už 28 962 EUR, nėra priskirtina prie brangių sveikatos priežiūros technologijų, todėl duomenų (techninių charakteristikų, darbo ir naudojimo išlaidų ataskaitų) teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas teikti nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

2019-07-03


 

Ar reikia teikti ataskaitas apie aukščiau įvardintą medicinos priemonę, jeigu su ja teikiamos paslaugos nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų?

Aukščiau įvardinta medicinos priemonė (prietaisas), pvz., diagnostinis ultragarsinis prietaisas, jeigu ja teikiamos paslaugos nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, nėra priskirtina prie brangių sveikatos priežiūros technologijų, todėl duomenų (techninių charakteristikų, darbo ir naudojimo išlaidų ataskaitų) teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas teikti nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia.

2019-07-03


 

Ar reikia teikti ataskaitas apie terapinius rentgeno prietaisus?

Terapiniai rentgeno prietaisai nėra priskirtini prie brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos prietaisų), todėl duomenų (ataskaitų) apie šiuos medicinos prietaisus teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje).

2019-07-03


 

Ar reikia teikti ataskaitas apie terapinius ultragarsinius prietaisus?

Terapiniai ultragarsiniai prietaisai nėra priskirtini prie brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos priemonių), todėl duomenų (ataskaitų) apie šias medicinos priemones teikti per informacinę sistemą TechnoMedTas nereikia.

Tačiau Įstaiga privalo teikti Akreditavimo tarnybai bendrus duomenis (prietaiso pavadinimą, tipą, modelį, partijos/ serijos nr., gamintoją (pavadinimas, šalis), pagaminimo, įsigijimo, naudojimo pradžios datas, naudojimo vietą ir nurašymą) apie visus aktyviuosius neimplantuojamuosius medicinos prietaisus, jų instaliavimą ir nurašymą įprasta tvarka (elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt ar elektroninėje laikmenoje). Plačiau čia

2019-07-03


 


VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int