Nauja konsultacijų teikimo stacionaruose tvarka

 

         Valstybinė akreditavimo  sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad pakeistas 2005 m. birželio 13 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488 „Dėl Stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“, kurio priedu nustatoma nauja konsultacijų teikimo stacionaruose tvarka.

         Akreditavimo tarnyba inicijavo šio teisės akto, įteisinančio konsultacinių paslaugų teikimą tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pakeitimą. Iki šiol stacionarinė įstaiga privalėjo konsultacijas pacientams užtikrinti įdarbindama konsultantus specialistus. Teisės aktas papildytas priedu „Konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiant stacionarines paslaugas teikimo reikalavimai“ ir taip nustatytas specialus reguliavimas, pagal kurį įstaiga  gali pati įdarbinti reikiamus gydytojus konsultantus arba sudaryti sutartį su kita įstaiga dėl gydytojų konsultacinių paslaugų teikimo, t. y. viena įstaiga gali teikti paslaugas (konsultuoti) kitoje įstaigoje gydomiems pacientams jų gydymo vietoje arba pristatytiems pas konsultuojančius gydytojus į jų darbo vietą.

Nustatyti pagrindiniai reikalavimai konsultacinėms paslaugoms teikti: privaloma rašytinė sutartis, nurodant, kas joje turėtų būti, kokios įstaigos gali sudaryti sutartį, kaip turi būti organizuojamos konsultacinės paslaugos bei kokie dokumentai pildomi šias paslaugas teikiant. Nauja tvarka geriau užtikrina pacientams specialistų paslaugas, nes leidžia įstaigai rinktis kelis konsultavimo būdus. Ankstesnė tvarka įpareigojo įdarbinti specialistus net tuomet, kai šių konsultantų poreikis būdavo itin mažas.

           Be to, patikslinti reikalavimai stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Ligoninės privalo būti įdiegusios bendruosiuose paslaugų teikimo reikalavimuose nurodytas diagnostikos technologijas ir nustatytais atvejais sudaryti sutartis dėl atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga privalo taikyti visus pacientui gydyti reikalingus gydymo metodus, o jei pacientui būtina taikyti gydymo metodą, kuris toje įstaigoje neįdiegtas, tai įstaiga privalo organizuoti paciento perkėlimą ir užtikrinti jo pervežimą į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje šis gydymo metodas yra įdiegtas.

           Taip pat atsisakyta neaktualių, kitais sveikatos apsaugos ministro įsakymais reguliuojamų nuostatų dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo iš Privalomo sveikatos draudimo fondo. Įstaigos už suteiktas konsultacines paslaugas tarpusavyje atsiskaito pagal sutartį.

            „Anksčiau  buvo privalu įstaigai įdarbinti specialistą net tuomet, kai jo konsultacijų reikėdavo itin retai ir labai mažam pacientų skaičiui. Patvirtinus naują konsultacijų teikimo stacionaruose tvarką, įstaiga galės rinktis paslaugos teikimo būdą: pačiai įdarbinti konsultantą ar sudaryti sutartį su kita įstaiga. Esant kai kurių specialistų trūkumui, ypač regionuose, naujas reglamentavimas palengvins naštą ligoninėms, ypač mažoms, taip pat užtikrins paslaugos prieinamumą pacientams“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2017-09-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int