Akreditavimo tarnyba atstovavo Lietuvai ekspertų susitikime Briuselyje

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) specialistė atstovavo Lietuvai Europos Komisijos organizuotame pirmajame Medicinos priemonių koordinavimo grupės (MPKG) susitikime Briuselyje. Medicinos prietaisų koordinavimo grupė yra vadovaujama Europos Komisijos ir sudaryta iš Europos Sąjungos valstybių narių deleguotų ekspertų, atsakingų už medicinos priemonių (prietaisų) reglamentus.

        Renginyje dalyvavo trijų Europos Komisijos direktoratų bei valstybių narių deleguoti atstovai.

       Susitikimo tikslas – MPKG veiklos dokumentų pristatymas ir patvirtinimas, Europos Komisijos rengiamų įgyvendinimo teisės aktų projektų aptarimas. Šiais dokumentais siekiama efektyvinti medicinos priemonių atitikties vertinimą bei sustiprinti notifikuotųjų įstaigų įgaliojimus, siekiant padaryti reglamentavimą aiškesnį, užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą ir saugumą, sklandų vidinės rinkos funkcionavimą bei sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą medicinos priemonių priežiūros srityje.

       Posėdžio metu buvo pristatyti ir patvirtinti dokumentai, susiję su notifikuotųjų įstaigų skyrimu ir vertinimu, patvirtintos gairės dėl atitikties įstaigų notifikavimo ir rekomendacijos, vertinant įstaigų personalo kvalifikaciją ir veiklą.

        Europos Komisijos ekspertų grupių registre (prieiga internete http://ec.europe.eu/transparency/regexpert.) bus paskelbta informacija apie MPKG veiklą ir narius, tai yra valstybių narių atstovų interesų deklaracijos, susitikimų darbotvarkės, susitikimų ataskaitos, darbo procedūros bei suteikti įgaliojimai.

        Susitikimo metu buvo pasiūlyta MPKG nuolatines darbo grupes, atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį bei užduotis, suskirstyti į 6 blokus.

        Atsižvelgiant į reglamentus buvo parengta nauja budros pranešimų teikimo forma, kuri buvo pristatyta ir patvirtinta. Siūloma numatyti vienerių metų pereinamąjį laikotarpį, kad gamintojai galėtų pasirengti naujos formos pildymui.

         Be to buvo pateikta informacija, kad EUDAMED (ES medicinos priemonių duomenų bankas) kūrimo eiga vyksta pagal nustatytus terminus.

         „Tik tinkamas veiksmų koordinavimas europiniu lygiu gali užtikrinti saugių medicinos priemonių patekimą į rinką. Džiaugiamės, kad šiame procese aktyviai dalyvauja Akreditavimo tarnybos ekspertai,“ – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Informacija atnaujinta 2017-12-06

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int