Naujas žingsnis Europoje – bendri ilgalaikiai sveikatos technologijų vertinimai

 

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (toliau –Akreditavimo tarnyba) atstovė šių metų vasario mėnesį dalyvavo Europos Komisijos inicijuotame sveikatos technologijų vertinimo tinklo „HTA Network“ susitikime, kurio metu buvo aptariamos Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje aktualijos. Akreditavimo tarnyba aktyviai prisideda prie sveikatos priežiūros technologijų vertinimo politinių ir strateginių sprendimų Europoje.

 

       Sveikatos technologijų vertinimo tinklą – HTA Network –  sudaro Norvegijos ir ES šalių narių  sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srities nacionaliniai atstovai, tačiau tinklas vienija ir kitas suinteresuotas organizacijas: Europos sveikatos paslaugų teikėjus, sveikatos priežiūros specialistus, pacientus, vaistų ir medicinos priemonių gamintojus. Akreditavimo tarnyba atstovauja Lietuvai šiame tinkle nuo pat jo įsteigimo 2013 m., siekdama užtikrinti sveikatos priežiūros technologijų saugumą, klinikinį ir ekonominį efektyvumą nacionaliniu lygiu bei prisidėti prie sveikatos priežiūros technologijų vertinimo politinių ir strateginių sprendimų Europoje.

Pagrindinis HTA Network tikslas – ES šalyse ir Norvegijoje koordinuoti bei reguliuoti sveikatos technologijų vertinimą, tvirtinti atitinkamus strateginius ir politinius dokumentus.

       Susitikimo metu buvo pristatytas ir aptartas Europos Komisijos naujas reglamentas dėl sveikatos technologijų vertinimo. Šiuo reglamentu ES šalims siūloma įtvirtinti nuolatinį bendradarbiavimą, vertinant inovatyvius vaistus, medicinos priemones bei kitus sveikatos priežiūroje taikomus metodus ir procedūras. Tai reiškia, kad naujausios ir didžiausio dėmesio vertos sveikatos technologijos bus vertinamos ne kiekvienoje šalyje savarankiškai ir lokalizuotai, o tarpvalstybiniu mastu, kooperuojantis ir bendradarbiaujant ES šalims.

Pažymėtina, kad ši iniciatyva nėra kardinaliai nauja, kadangi Europos šalys jau apie 10 metų vykdo įvairius sveikatos technologijų vertinimo projektus. Nauja tai, kad šiuo reglamentu siūloma ne trumpalaikė, o ilgalaikė, neterminuota bendradarbiavimo koncepcija.

       Pagal pateiktą reglamentą per metus numatoma atlikti iki 65 inovatyvių sveikatos technologijų vertinimų, kasmet sudaryti metinį vertinimų planą, o atliktus vertinimus viešai publikuoti. Atitinkamai ES šalys turėtų informuoti Europos Komisiją apie planuojamus, vykdomus ir atliktus savo šalyse sveikatos technologijų vertinimus. Be to, įsteigta Koordinavimo grupė, kurią sudarys vienos ar kelių institucijų iš kiekvienos šalies kompetentingi atstovai, koordinuosianti visą sveikatos technologijų vertinimo procesą. 

       Akreditavimo tarnybos direktorės Noros Ribokienės nuomone, šis reglamentas būtų svarbus postūmis, plėtojant sveikatos technologijų vertinimo sistemą Lietuvoje. Tai ypatingai aktualu, kuomet sprendžiami klausimai dėl inovatyvių ir brangių sveikatos technologijų finansavimo mūsų šalyje. Tokiems atsakingiems sprendimams būtini objektyvūs ir nešališkai išnagrinėti moksliniai, klinikiniai duomenys, kuriuos galima sugeneruoti tik sveikatos technologijų vertinimo metodu.

       Europos Komisija akcentuoja, kad toks bendradarbiavimo modelis leis šalims sutelkti žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Bendromis šalių pastangomis atlikti vertinimai bus išsamesni ir tikslesni, nes leis sugeneruoti ir apibendrinti daugiau klinikinių duomenų. Be to, užtikrins vertinimo specialistų kompetenciją ir pačių vertinimų aukštą kokybę bei patikimumą, o taip pat sumažins atliekamų sveikatos technologijų vertinimų dubliavimą.

Svarbu pažymėti, kad šiuo reglamentu bendradarbiavimas būtų taikytinas tik kalbant apie mokslinius, klinikinius duomenis, tai yra sveikatos technologijų saugumą ir efektyvumą. Kiti aspektai – ekonominiai, organizaciniai, socialiai ir teisiniai − lieka kiekvienos šalies savarankiško vertinimo teise.

       Europos Komisija pabrėžia, kad kiekviena šalis, kaip ir iki šiol, turės teisę pati spręsti dėl įvertintų sveikatos technologijų finansavimo, kompensavimo ir pirkimo. Kitaip tariant, bendri sveikatos technologijų vertinimai bus sukoncentruoti į mokslinius įrodymus, o sprendimų teisė bus lokalus kiekvienos šalies reikalas.

        „Bendri sveikatos technologijų vertinimai – akivaizdi nauda šalims, nes leidžia išlaikyti aukštą vertinimo kokybę bei susieti žmogiškuosius ir finansinius resursus. Be to, labai svarbu, kad į vertinimo procesą įtraukiami pacientai. Nauda ir verslui akivaizdi, nes gerėja sąlygos inovacijų vystymui,“ – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2018-02-22

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int