Patikrinimai atskleidė būtinybę tobulinti psichikos sveikatos paslaugų teikimą

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) 2018 m. pradžioje atliko konsoliduotus planinius psichiatrijos paslaugų prieinamumo patikrinimus 10-tyje savivaldybių, kuriose didžiausi savižudybių rodikliai: Kupiškio r., Kalvarijos, Zarasų r., Varėnos r., Lazdijų r., Pagėgių, Pakruojo r., Ignalinos r., Kaišiadorių r. ir Šakių r. Iš viso patikrinta 14 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių psichikos sveikatos paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Atlikti konsoliduoti patikrinimai parodė, kad psichikos sveikatos priežiūros paslaugos visose šiose savivaldybėse gyventojams iš esmės yra prieinamos, bet tikslinga tobulinti šių paslaugų teikimą.
       Visose įstaigose rasti teisės aktų, reglamentuojančių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, pažeidimai.
       Dešimtyje savivaldybių yra 12 įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikia nustatytos sudėties psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandos, paslaugas teikiantys specialistai yra įgiję reikiamą profesinę kvalifikaciją, visos įstaigos vykdo psichikos sveikatos centrams teisės aktais priskirtas funkcijas. Dviejose savivaldybėse teikiamos ir antrinės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos.
       Atskiri su psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susiję pažeidimai buvo nustatyti pavienėse įstaigose, kai neužtikrintas reikiamas pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios komandos specialistų darbo krūvis pagal prisirašiusių pacientų skaičių, gydytojas psichiatras ir psichikos sveikatos slaugytojas paslaugas teikė mažiau nei reikiamų 20 val. per savaitę, nebuvo parengtų reikiamų paslaugų teikimo organizavimą nustatančių tvarkos aprašų, ribojamas nemokamų medicinos psichologo paslaugų skaičius, teisės aktų reikalavimų pažeidimai, susiję su pacientui teiktomis gydytojo psichiatro paslaugomis. Alkotesterio, greito narkotinių medžiagų nustatymo priemonių neturėjo 8 įstaigos. Iš viso su psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susiję pažeidimai buvo nustatyti 11 įstaigų.
       Surinkta informacija apie psichikos sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles parodė, kad 2017 m. ilgiausia laukimo eilė gauti planinę gydytojo psichiatro paslaugą buvo Kupiškio r. savivaldybėje – atskirais 2017 m. mėnesiais buvo 6–14 dienų arba 15 ir daugiau dienų, bei Kalvarijos savivaldybėje 6–14 dienų. Beje, būtent šiose dviejose savivaldybėse mirtingumas dėl savižudybių didžiausias: standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių Kupiškio r. savivaldybėje 70,38, o Kalvarijos savivaldybėje 69,34. Kitose savivaldybėse laukimo eilė gauti planinę gydytojo psichiatro paslaugą buvo minimali – 0–7 dienos.
       Planinių konsoliduotų tikrinimų metu buvo atliekamas kompleksinis vertinimas, kuomet buvo vertinami ir įstaigoms privalomi turėti bendrieji vidaus dokumentai, vidaus medicininio audito veiklos dokumentai, teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoms privalomoms turėti medicinos priemonėms (prietaisams) taikomų reikalavimų vykdymas.
       Beveik visose įstaigose, išskyrus vieną,  nustatyti bendriesiems įstaigos vidaus dokumentams taikomų reikalavimų pažeidimai: dokumentų nuostatos neatitiko teisės aktų reikalavimų, įstaigos nebuvo patvirtinusios tam tikrų tvarkos aprašų, procedūrų arba patvirtintuose dokumentuose trūko kai kurių privalomų reglamentuoti nuostatų.
       Vertinant vidaus medicininio audito veiklą nustatyta, kad maždaug trečdalyje įstaigų medicinos auditoriai neturėjo reikiamo išsilavinimo, dviejuose trečdaliuose – medicinos auditoriai nebuvo tobulinęsi reikiamuose vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursuose. Pavienės įstaigos neturėjo visų ar dalies vidaus medicininio audito veiklos dokumentų, nevykdė pacientų apklausos apie pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ar neanalizavo atliktos apklauso rezultatų.
       Dalis įstaigų naudojo nesaugias medicinos priemones (prietaisus): pasibaigusio galiojimo ar nepaženklintas atitikties ženklu CE, neturinčias medicinos priemonės (prietaiso) paso ar be pase įrašytų duomenų apie atliktą techninę priežiūrą ar metrologinę patikrą. Maždaug trečdalis įstaigų neturėjo privalomų medicinos priemonių (prietaisų) tvarkymo dokumentų ar juos netinkamai tvarkė.
       Visų tikrintų įstaigų turimose pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėse ar anafilaksinio šoko rinkiniuose nebuvo privalomų vaistinių preparatų ar medicinos priemonių (prietaisų).
       Atlikti patikrinimai atskleidė, kad privačios įstaigos dažniau pažeidė teisės aktų reikalavimus – su psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusių pažeidimų vienai privačiai įstaigai vidutiniškai teko 2,3, o vienai įstaigai, kurios steigėjas yra savivaldybė – 0,9. Su bendriesiems įstaigos vidaus dokumentams, medicininio audito veiklai, medicinos priemonėms (prietaisams) keliamų reikalavimų nesilaikymu susijusių pažeidimų vienai privačiai įstaigai vidutiniškai teko 8,3, o vienai įstaigai, kurios steigėjas yra savivaldybė – 5,9.
       Visas 14 patikrintų įstaigų Akreditavimo tarnyba įspėjo ir įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus ir pateikti Akreditavimo tarnybai tai patvirtinančius dokumentus.
       Siekdama pagerinti patikrintose asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei užtikrinti pacientų saugą, Akreditavimo tarnyba įstaigoms pateikė 127 rekomendacijas, susijusias su įstaigų darbo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tobulinimu, vidaus dokumentų tikslinimu, vidaus medicininio audito veiklos tobulinimu.
       Akreditavimo tarnyba, atlikusi patikrinimus ir apžvelgusi jų rezultatus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateikė pasiūlymus, susijusius su psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo reglamentavimo gerinimu – naujo tvarkos aprašo, rekomendacijų parengimu, šiuo metu galiojančio Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo papildymu naujomis nuostatomis. Siūlomi pakeitimai pagerintų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę.
       „Akreditavimo tarnybos atlikti konsoliduoti planiniai patikrinimai atskleidė, kad dešimtyje savivaldybių psichikos sveiktos paslaugos pacientams yra prieinamos, bet  išryškėjo poreikis tobulinti reglamentavimą, siekiant pagerinti šių paslaugų prieinamumą bei kokybę. Tai svarbu, norint  sumažinti mirtingumą dėl savižudybių. Pastebėta, kad privačios įstaigos, teikiančios  psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, dažniau pažeidė teisės aktų reikalavimus,“ – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2018-03-28

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int