Išsamiau apie nustatytus patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugų teikimo pažeidimus UAB „Invitro diagnostika“

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) 2017 metais planine tvarka patikrino 13 patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tarp jų ir UAB „Invitro diagnostika“ padalinį, veikiantį adresu Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.
       Atlikus patikrinimą, UAB „Invitro diagnostika“ buvo nustatyti 8 teisės aktų reikalavimų pažeidimai – bendrieji ir susiję su patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugomis. Akreditavimo tarnyba nustatė, kad UAB „Invitro diagnostika“ neužtikrino patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugų teikimo įstaigai išduotoje licencijoje įrašytu adresu, vidaus dokumentuose nepatvirtino citopatologinių tyrimų kokybės kontrolei vykdyti privalomų procedūrų, nenumatė privalomai atlikti tam tikrų veiksmų, tvarkos aprašų, o aprašytų procedūrų nuostatos prieštaravo teisės aktų reikalavimams. Be kita ko, įstaiga pildė patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugai būtinus medicinos dokumentus pažeisdama teisės aktų reikalavimus bei netinkamai organizavo vidaus medicininio audito veiklą.
       Nustačiusi šiuos grubius pažeidimus, Akreditavimo tarnyba įspėjo UAB „Invitro diagnostika“ ir nurodė, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, bus panaikinta UAB „Invitro diagnostika“ teisė teikti patologijos (citopatologinių tyrimų) paslaugą. Reaguodama į tai, UAB „Invitro diagnostika“ kreipėsi į Akreditavimo tarnybą dėl Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos patikslinimo, panaikinant teisę teikti bendrąją asmens sveikatos priežiūros – patologijos (citopatologinių tyrimų) – paslaugą. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė savo iniciatyva tikslinti licenciją, pageidaujant nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų,  yra numatyta įstaigų licencijavimo taisyklėse. Atsižvelgdama į UAB „Invitro diagnostika“ prašymą, 2017 m. spalio 31 d.

        Akreditavimo tarnyba patikslino licenciją, panaikindama įstaigai teisę teikti bendrąją asmens sveikatos priežiūros – patologijos (citopatologinių tyrimų) – paslaugą.
       Pažymėtina, kad, esant pagrindui, Akreditavimo tarnyba tiek savo iniciatyva, tiek įstaigos prašymu turi teisę sustabdyti įstaigoje visų ar tam tikrų paslaugų teikimą.
 

Informacija atnaujinta 2018-04-03

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int