Mažinama administracinė našta sveikatos priežiūros įstaigoms

 

       Valstybinė akreditavimo  sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) inicijavo licencijavimo taisyklių pakeitimą, siekdama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms palengvinti informacijos apie specialistus teikimą bei sumažinti reikalavimus viename pastatų komplekse veikiančioms įstaigoms, nesumažinant pacientų saugos bei paslaugų kokybės.
       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro š. m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V- 563 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeistos licencijavimo taisyklės, kuriomis suvienodintos sąlygos toms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios teikia paslaugas tam tikrame pastatų komplekse, tačiau pastatai yra įregistruoti skirtingais veiklos adresais, su tomis įstaigomis, kurios teikia paslaugas analogiškuose pastatų kompleksuose, bet jų pastatai įregistruoti tuo pačiu veiklos adresu. Istoriškai susiklostė situacija, kai vienos įstaigos turi vieną veiklos adresą savo pastatų kompleksui, o kitos − skirtingus.
      Teisės aktuose numatyta, kad licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaiga gali teikti tik konkrečiais įstaigos licencijoje numatytais veiklos adresais. Toks teisinis reguliavimas užtikrina, kad visi komponentai, būtini saugios ir kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos užtikrinimui: higienos reikalavimus atitinkančios patalpos, reikiamos kvalifikacijos specialistai, medicinos priemonės (prietaisai), teikiamos kitos paslaugos, atliekami tyrimai ir panašiai, būtų vienu įstaigos veiklos adresu. Todėl veiklos adresas nėra vertybė, o tik priemonė, padedanti apibrėžti asmens sveikatos priežiūros paslaugas jų teikimo vietos aspektu, jas lokalizuoti bei susieti su konkrečiais reikalavimais ir tokiu būdu užtikrinti pačių paslaugų kokybę ir pacientų saugą. Tačiau, iš kitos pusės, atsiranda vienas ryškus trūkumas, kai veikla vykdoma greta esančiuose pastatuose, turinčiuose skirtingus adresus, todėl kiekvienu adresu visa apimtimi būtina užtikrinti visus aukščiau nurodytus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo komponentus, nors realiai paslaugos teikimas iš esmės vyksta toje pačioje vietoje. Tokių įstaigų padėtis laikytina diskriminacine lyginant su tomis, kurios veiklą vykdo taip pat greta esančiuose pastatuose, tačiau jų pastatai įregistruoti vienu veiklos adresu ir jos reikalavimus atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrina kompleksiškai kaip viena paslaugų teikimo vieta. Tokiu būdu pacientų sauga ir paslaugų kokybė užtikrinama abiem atvejais, tačiau tuomet, kai paslaugos teikiamos pastatų komplekse, bet skirtingais adresais, įstaiga priversta naudoti daug daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių tam, kad gautų analogišką rezultatą.
      Sprendžiant šią problemą buvo pakeistos licencijavimo taisyklės, suvienodinant minėtų paslaugų teikimo sąlygas ir numatant, kad vienu veiklos adresu laikomas įstaigos pastatų kompleksas. Tokiu būdu pacientų sauga ir paslaugų kokybė nenukenčia, kadangi paslaugos teikiamos vienoje vietoje, tai yra tame pačiame pastatų komplekse. Be to, kad nekiltų klausimų ir interesų konfliktų, numatyta, jog vienu veiklos adresu laikomas tik toks vienos įstaigos pastatų kompleksas, kai didžiausias atstumas tarp jame esančių pastatų yra ne didesnis nei 800 metrų.
      Minėto pakeitimo įsigaliojimas numato, kad įstaiga, veikianti keliuose šalia esančiuose pastatuose, registruotuose skirtingais adresais, galės koncentruoti tam tikrų paslaugų (laboratorinės diagnostikos, radiologijos ir panašiai) teikimą, tokiu būdu efektyviau naudoti savo finansinius bei žmogiškuosius išteklius.
Be to, įsigalioję Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių pakeitimai palengvins informacijos apie asmens sveikatos priežiūros specialistus teikimą ir įstaigoms nebereikės siųsti su jos darbuotojais sudarytų darbo sutarčių kopijų, o pakaks tik pateikti minėtų specialistų sąrašą.
      „Mūsų inicijuotas teisės akto pakeitimas, palengvinantis informacijos apie specialistus teikimą bei sumažinantis reikalavimus viename pastatų komplekse teikiamoms paslaugoms, akivaizdžiai sumažins administracinę naštą įstaigoms. Tai pamatuotas bei racionalus pokytis, leidžiantis įstaigoms efektyviau panaudoti savo turimus žmogiškuosius ir finansinius resursus.  Svarbiausia, kad tai neturės neigiamo poveikio nei pacientų saugai, nei paslaugų kokybei“, − teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Informacija atnaujinta 2018-05-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int