Akreditavimo tarnyba tęsia tarptautinius įsipareigojimus sveikatos technologijų vertinime

 

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) dalyvauja EUnetHTA organizacijos veiklose ir atstovauja Lietuvai nuo 2009 m. EUnetHTA – tai Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklas, jungiantis Europos šalių nacionalines sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijas, kurių bendradarbiavimas naudingas tiek Europos sveikatos priežiūros sistemoms, tiek nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu.

     Akreditavimo tarnybos atstovė š. m. gegužės mėnesį dalyvavo Kelne (Vokietija) vykusiame Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklo 3-ojo projekto etapo – EUnetHTA Joint Action 3 – suvažiavime (Asamblėjoje) ir Forume. Suvažiavime dalyvavo maždaug 80 organizacijų atstovai iš 29 Europos šalių.

     Susitikimo metu buvo pristatyta informacija apie JA3 projekto antruosius darbo metus (2017–2018), atskirai aptarti kiekvienos projekto darbo grupės nuveikti darbai ir tikslai, keliami ateinantiems metams. EUnetHTA JA3 visos veiklos yra suskirstytos į 7 darbo grupes – 1 „Projekto koordinacija ir vadyba“, 2 „Informacijos apie projektą sklaida“, 3 „Projekto veiklų vykdymo vertinimas“, 4 „Bendri vertinimai“, 5 „Įrodymų generavimas“, 6 „Kokybės valdymas“ ir 7 „Nacionalinis įgyvendinimas“. Visos EUnetHTA darbo grupės siekia stipresnio ir tvaresnio suinteresuotųjų pusių, tai yra gamintojų, pacientų teisių bei mokesčių mokėtojų atstovų, įtraukimo į sveikatos technologijų vertinimus.

     Akreditavimo tarnybos specialistai aktyviai dalyvauja 4 ir 7 darbo grupių veiklose – kartu su kitomis EUnetHTA šalimis narėmis atlieka jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus, dalijasi gerąja patirtimi. Akreditavimo tarnyba dalyvavo kaip bendraautoriai atliekant jungtinį kelių agentūrų vertinimą „Prostatos vėžio gydymas taikant aukšto intensyvumo fokusuoto ultragarso abliaciją“, taip pat dalyvavo atvejo analizėje, kurioje nagrinėjama valstybių narių patirtis panaudojant EUnetHTA atliktus sveikatos priežiūros technologijų vertinimus ir taip išvengiant darbų dubliavimo. Šiuo metu EUnetHTA yra publikavusi 9 vertinimus, dar 11 jungtinių vertinimų tebesitęsia. Numatoma, kad ateityje daugės bendrųjų EUnetHTA sveikatos priežiūros technologijų vertinimų, tad šalys narės galės sutaupyti laiko ir materialinių resursų, pritaikydamos bendruosius EUnetHTA vertinimus nacionaliniame lygmenyje.

     Europos Komisijos atstovė F. Giorgio pristatė EK planus dėl sveikatos technologijų vertinimo. Jos teigimu, bendradarbiavimas tarp EUnetHTA šalių narių sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimais yra labai sveikintinas, o tęstinumo užtikrinimas po 2020 m., kai baigsis EUnetHTA JA3 projektas ir nutrūks EK finansavimas, yra būtinas. Europos Komisija planuoja skirti finansavimą EUnetHTA projekto sukurtai infrastruktūrai palaikyti, tačiau šalys narės taip pat turės prisidėti prie projekto tęstinumo – savanoriškai naudotis EUnetHTA sukurtais įrankiais bei dalytis atliktais sveikatos priežiūros technologijų vertinimais, siekdamos efektyviai panaudoti turimus išteklius ir sudaryti sąlygas pacientams gauti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas.

     „Akreditavimo tarnybos ilgalaikis, aktyvus bei rezultatyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose vertinant sveikatos technologijas naudingas Lietuvos sveikatos sektoriui, kuris turėdamas ribotus materialinius išteklius gali efektyviai pasinaudoti kitų valstybių patirtimi, adaptuoti jau įvertintas sveikatos technologijas savo šalyje. Be to, mūsų specialistai, dalyvaudami tarptautiniuose jungtiniuose vertinimuose, gali sėkmingai keistis sukaupta gerąja patirtimi“, − teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2018-06-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int