MEDICINOS NORMA SVARBUS DOKUMENTAS MEDIKUI IR PACIENTUI

 

       Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) pavesta  kiekvienais metais  įvertinti medicinos normų rengimo, keitimo ar panaikinimo poreikį, taip pat fizinių ir juridinių asmenų pateiktus siÅ«lymus dėl medicinos normų rengimo, keitimo ar pripažinimo netekusiomis galios ir, bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, sudaryti einamųjų metų medicinos normų rengimo bei pakeitimo planą. Medicinos norma − svarbus dokumentas ne tik medikams, bet ir pacientams.

       Lietuvos medicinos normos – tai teisės aktai, apibrėžiantys asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų teises, pareigas, profesinę kompetenciją ir veiklos reikalavimus. Kiekviena medicinos norma tvirtinama sveikatos apsaugos ministro įsakymu, todėl yra privaloma visiems Lietuvoje praktikuojantiems atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistams, jų darbdaviams, taip pat   institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.

       Medicinos normos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančiais teisės aktais, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentais, atitinkamų sveikatos priežiÅ«ros studijų ir rezidentÅ«rų programomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiÅ«ros veiklą. Taigi medicinos normoje specialisto profesinio pasirengimo, kompetencijos, veiklos  ir kiti reikalavimai  bÅ«na apibrėžti sisteminiu požiÅ«riu, įvertinus ir atsižvelgus į visus tuo metu galiojančius su konkrečios profesinės kvalifikacijos specialisto praktika susijusius reikalavimus.

       Medicinos normose aiškiai nurodoma, kaip, kokias studijas ir (ar) mokymo programas baigus  įgyjama  atitinkama asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto profesinė kvalifikacija, apibrėžiamos įgytosios teisės, tai yra nustatoma, kokį profesinį pasirengimą ir kokius tai patvirtinančius dokumentus ar jų rinkinius turintys asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą  profesinę kvalifikaciją, aiškiai įtvirtinama nuostata, kad užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija turi bÅ«ti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Medicinos normoje įvardijamos bÅ«tinos specialisto veiklos sąlygos (spaudo numeris, praktikos, veiklos licencija ir kt.), apibrėžiamos teisės, pareigos, atsižvelgus į studijų, mokymo programų turinį, išvardijami bÅ«tini praktiniai gebėjimai, o gydytojų medicinos normose nurodomos ligų ir sveikatos sutrikimų grupės ir organų sistemų patologijos, kurias konkrečios profesinės kvalifikacijos gydytojas turi gebėti diagnozuoti ir gydyti, bei diagnostinės ir gydomosios procedÅ«ros (manipuliacijos), kurias pagal savo kompetenciją arba papildomai pasimokęs gali atlikti.

       Šiuolaikiniame pasaulyje medicinos pažanga gan sparti, atsiranda vis naujų galimybių diagnozuojant bei gydant ligas, todėl atsižvelgiant į medicinos mokslo ir praktikos naujoves, keičiamos mokymo, studijų programos.  BÅ«tina periodiškai atnaujinti ir Lietuvos medicinos normas, todėl jos peržiÅ«rimos ne rečiau kaip kas 5 metai, o esant bÅ«tinybei, anksčiau.

        Šiuo metu yra  82 galiojančios asmens sveikatos priežiÅ«ros specialistų medicinos normos, iš jų 57 gydytojų, 7 gydytojų odontologų, burnos higienisto,  dantų techniko,  8 slaugytojų, akušerio, slaugytojo padėjėjo, dietisto,  paramediko, ergoterapeuto, kineziterapeuto, medicinos biologo, medicinos psichologo. 

        Kitų specialistų medicinos normos jau baigiamos parengti arba sudarytos darbo grupės jų rengimui.

       Pacientui svarbu, kad specialistas teiktų paslaugas pagal savo kompetenciją jos neviršydamas bei visa apimtimi.

       „Akreditavimo tarnybai tenka reikšmingas vaidmuo rengiant medicinos normas, labai svarbius sklandžiam medikų darbui dokumentus, nes juose aiškiai nurodytos kompetencijos ir veiklos, kurias gali atlikti atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistai. Medikui įvykdžius veiksmus, viršinančius jo kompetenciją, iškyla reali grėsmė paciento sveikatai ar net gyvybei. Kita vertus, ne mažiau svarbu, kad medikas, kai to reikalauja susirgimo pobÅ«dis bei ligonio bÅ«klė, atliktų visas manipuliacijas bei veiksmus, kuriuos jis privalo gebėti ir mokėti atlikti“, − sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

       Akreditavimo tarnyba kviečia visus, fizinius ir juridinius asmenis, kurie vienaip ar kitaip susiję su  kurio nors asmens sveikatos priežiÅ«ros specialisto parengimu, tobulinimu, praktika ar veiklos kontrole, teikti pasiÅ«lymus dėl medicinos normų rengimo, keitimo ar pripažinimo netekusiomis galios.

 

Informacija atnaujinta 2018-06-20

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int