Insultu sergantys pacientai buvo gydomi tinkamai

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), vykdydama Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimą atliko VšĮ Kėdainių, VšĮ Raseinių ir VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėse neplaninę licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą dėl antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros – neurologijos – paslaugos (toliau neurologijos paslauga). Atlikti patikrinimai atskleidė, kad visose įstaigose neurologijos paslaugų teikimas atitiko teisės aktų reikalavimus ir tik vienoje ligoninėje šias paslaugas ne visomis darbo dienomis teikė gydytojai neurologai, todėl įstaiga įpareigota pašalinti šį trūkumą.

       Insulto integruotos sveikatos priežiūros valdymo komisija pasiūlė organizuoti tų ligoninių patikrinimą, kuriose 2017 m gydėsi 45 proc. išeminį insultą patyrusių pacientų. Tuo pagrindu Sveikatos apsaugos ministerija pavedė Akreditavimo tarnybai atlikti neplaninį 2017 m. I-III ketv. trijose ligoninėse neplaninę licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, teikiant neurologijos paslaugas, kuriose buvo gydyti pacientai, patyrę išeminį insultą. Tikrinimų metu buvo vertinami dokumentai, suteikiantys asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teisę teikti neurologijos paslaugas, šias paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos įgijimą ir profesinį pasirengimą patvirtinantys dokumentai, darbo krūvis bei darbo laikas, turimos medicinos priemonės bei įranga.

       Minėtų ligoninių pateiktų dokumentų įvertinimas parodė, kad visos įstaigos turi asmens sveikatos priežiūros licenciją bei kitus privalomus dokumentus (įstatus, vidaus tvarkos taisykles, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimą, leidimus-higienos pasus, sutartis), suteikiančius teisę teikti antrines stacionarines neurologijos paslaugas kaip tai numatyta Licencijavimo taisyklių bei kituose teisės aktų reikalavimuose. Akreditavimo tarnybos specialistai, atlikdami patikrinimus VšĮ Kėdainių, VšĮ Raseinių ir VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėse, konstatavo, kad visose įstaigose neurologijos paslaugą teikė reikiami specialistai - gydytojai neurologai bei bendrosios praktikos slaugytojai, turintys galiojančias medicinos praktikos ir slaugos licencijas. Atlikti patikrinimai taip pat parodė, kad visose ligoninėse yra atitinkančios teisės aktų reikalavimus reikalingos medicinos priemonės bei įranga.

       Be kita ko Akreditavimo tarnyba konstatavo, kad VšĮ Raseinių ligoninėje ne visomis darbo dienomis neurologijos paslaugas teikė gydytojai neurologai, todėl įstaiga buvo įpareigota pašalinti šį trūkumą ir tinkamai organizuoti paslaugas.

       Akreditavimo tarnyba nustatė, kad 2017 m. I-III ketv. tikrintose ligoninėse dėl išeminio insulto buvo gydyti 289 pacientai, kurių amžius svyravo nuo 49 m. iki 100 m. Pacientus į šių ligoninių Priėmimo skyrius atvežė greitoji medicinos pagalba, jie atvyko kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų siuntimu  arba  patys. Šiems pacientams iki patekimo į ligoninių Priėmimo skyrius buvo nustatytos įvairios preliminarios diagnozės, sindromai ar simptomai, kurie ligoninėse buvo tikslinami.

       Pažymėtina, kad dalis pacientų iš ligoninių Priėmimo skyrių buvo nukreipti į insulto gydymo centrą, tačiau po atlikto kompiuterinės tomografijos tyrimo ir gydytojo neurologo konsultacijos bei diagnozės nustatymo tą pačią parą jie buvo grąžinti atgal į ligonines. Taip pat pažymėtina, kad tik keletui pacientų  insulto gydymo centre buvo taikytas tolesnis stacionarinis gydymas. Nemaža dalis pacientų iš minėtų ligoninių į insulto gydymo centrą nebuvo nukreipti dėl nustatytų kontraindikacijų,  tokių kaip neaiškus insulto simptomų pradžios laikas, koma, sunki neurologinė būklė, antikoaguliantų vartojimas, daugybinė terapinė patologija, per ilgas laikas nuo insulto simptomų pradžios, hemoraginis insultas, pakartotinas insultas, nežymus židinys, sunkūs gretutiniai susirgimai, centrinės kilmės karščiavimas, traukuliai ir kt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugumai šių pacientų kompiuterinės tomografijos tyrimas buvo atliktas ir išeminio insulto diagnozė patvirtinta pirmą hospitalizacijos parą. Keletas pacientų buvo perkelti į šias tris ligonines tęstiniam gydymui po taikyto stacionarinio gydymo insulto gydymo centre.

       Akreditavimo tarnyba, įvertinusi  tikrintų ligoninių duomenis, nustatė, kad pacientams teiktos antrinės stacionarinės neurologijos paslaugos atitiko Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo bei  kitų teisės aktų reikalavimus.

       „Po atlikto patikrinimo norime pasidalinti gera žinia: pacientai, patyrę grėsmingą sveikatai bei gyvybei ligą − išeminį insultą, buvo prižiūrimi bei gydomi tinkamai“, − teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

 

Informacija atnaujinta 2018-09-27

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int