Sveikatos technologijų vertinimo aktualijos

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė dalyvavo EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) organizacijos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo projekto Joint Action 3 susitikime Barselonoje. EUnetHTA – vienintelė Europos šalių sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijas bei veiklas vienijanti ir koordinuojanti organizacija, kurios paskirtis yra itin svarbi – padėti Europos šalims užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą, efektyvumą,  racionalumą ir skaidrumą. Šiam tikslui pasiekti pagrindinė priemonė – sveikatos priežiūros technologijų – medicinos priemonių, prietaisų, metodų, procedūrų, intervencijų, vaistų – vertinimas. Akreditavimo tarnyba nuo 2009 m. dalyvauja EUnetHTA organizacijos veiklose ir nuosekliai tęsia tarptautinius įsipareigojimus sveikatos priežiūros technologijų vertinimo projekte „Joint Action 3“. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas suteikia informaciją plačiam visuomenės spektrui.
       Joint Action 3 ketvirtajai darbo grupei vadovauja Norvegijos visuomenės sveikatos institutas (NIPHNO, Norwegian Institute of Public Health), bendradarbiaudamas kartu su Nyderlandų nacionaliniu sveikatos priežiūros institutu (ZIN, National Health Care Institute) bei su Liudviko Boltzmano institutu sveikatos technologijų vertinimui (LBI-HTA, Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment). Renginyje dalyvavo apie 60 sveikatos technologijų vertinimo ekspertų, taip pat ir atstovai iš Europos Komisijos.
       Susitikimo metu buvo pristatyti pagrindiniai ketvirtosios darbo grupės tikslai – rengti bendrus sveikatos technologijų vertinimus; pagerinti bendrų vertinimų rengimo procesus remiantis įgyta patirtimi bei laipsniškai didinti bendrą vertinimų skaičių; sukurti veikiančią rinkos apžvalgos, temų pasirinkimo ir prioritetų nustatymo sistemą ir ja naudotis; plėtoti procesus, kurie palengvintų bendrų sveikatos technologijų vertinimų atlikimą bei pritaikymą nacionalinėje ir regioninėje praktikoje; teikti informaciją apie galutinius procesus ir rekomendacijas dėl tvaraus Europos bendradarbiavimo modelio, susijusio su bendraisiais sveikatos technologijų vertinimais po 2020 m.
       Per 2016–2020 projekto vykdymo metus yra planuojama atlikti 80 sveikatos technologijų vertinimų, iš kurių 37 yra farmakologinės tematikos bei 43 − kitų technologijų tematikos. Projektui prasidėjus buvo atlikti arba dabar tebevykdomi 20 kitų technologijų tematikos sveikatos technologijų vertinimų, iš kurių Akreditavimo tarnyba prisidėjo ar prisideda prie 6 vertinimų rengimo bei tris adaptavo savo šalies nacionaliniu lygiu.
       Tarptautinio renginio metu buvo aptartos parengtos pacientų dalyvavimo sveikatos technologijų vertinimuose rekomendacijos. Planuojama, kad pacientai į vertinimus bus įtraukiami per sukurtą aktyvią nuorodą EUnetHTA interneto puslapyje arba kreipiantis į pacientų organizacijas. Taip pat  kalbėta apie rengiamas rinkos apžvalgos, temų pasirinkimo ir prioritetų nustatymo rekomendacijas, prie kurių prisidėjo 9-ios Joint Action 3 ketvirtojoje darbo grupėje dalyvaujančios agentūros, dar 22 agentūros atliko recenzentų vaidmenį. Tikimasi, jog 2019 m. liepos mėn. bus pristatytas galutinis rinkos apžvalgos, temų pasirinkimo ir prioritetų nustatymo rekomendacijų dokumentas.
       Renginio metu buvo pristatyta veikianti „Companion guide“ aplikacija, kurioje yra  sudėtos visos EUnetHTA sukurtos gairės, įrankiai ir šablonai. Joint Action 3 projekto atstovai pasidalijo prisijungimo prie aplikacijos duomenimis ir paragino ja naudotis, kadangi tai palengvina sveikatos technologijų vertinimo eigą.
       Susitikimo pabaigoje buvo pabrėžta būtinybė aktyviai bendradarbiauti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje. Europos Komisija tikisi, kad geras įdirbis padės tęsti tarptautinę veiklą po EUnetHTA projekto pabaigos 2020 m., o sveikatos priežiūros technologijų vertinimas tarptautiniu lygmeniu taps įprastas ir savanoriškas.
       „Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas suteikia informaciją plačiam visuomenės spektrui – pacientams padeda apsisaugoti nuo netinkamų ar nesaugių priemonių, medikams suteikia objektyvią ir patikimą informaciją apie naujas technologijas, jų galimybes ar keliamas grėsmes, o šalies sveikatos politikams palengvina racionalių sprendimų priėmimą. Taigi Akreditavimo tarnybos dalyvavimas tarptautiniame projekte labai svarbus mūsų šaliai“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.
 

 

Informacija atnaujinta 2018-10-04

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int