Akreditavimo tarnyba dalyvauja tarptautiniuose jungtiniuose vertinimuose

 

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė dalyvavo jungtiniame įstaigos, pageidaujančios bÅ«ti paskelbtąja įstaiga, vertinime PrancÅ«zijoje. Paskelbtosios įstaigos atlieka aukštesnės ir aukšÄiausios rizikos klasės medicinos priemonių atitikties įvertinimą, todėl jų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą bei saugą, o taip pat piliečių pasitikėjimą sveikatos sistema. Valstybės narių paskelbtųjų įstaigų skyrimas ir stebėsena atliekami vadovaujantis išsamiais ir griežtais kriterijais bei kontroliuojama Europos Sąjungos lygmeniu. Akreditavimo tarnybai yra pavestas įstaigų, siekiančių bÅ«ti paskelbtosiomis, atitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimas bei veikiančių paskelbtųjų įstaigų veiklos priežiÅ«ra.

       Akreditavimo tarnybos atstovė dalyvavo PrancÅ«zijoje jungtiniame įstaigos, pageidaujančios bÅ«ti medicinos priemonių paskelbtąja įstaiga, atitikties vertinime įstaigos veikimo vietoje. Vadovaujantis 2017 metais patvirtintais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais dėl medicinos priemonių ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių paskelbtųjų įstaigų paskyrimo bei periodinės priežiÅ«ros procedÅ«rose dalyvauja jungtinė tikrinimo grupė, kurią šiuo atveju sudarė Europos Komisijos atstovas, Airijos ir Suomijos medicinos priemonių ekspertai bei trys PrancÅ«zijos už paskelbtąsias įstaigas atsakingos įstaigos atstovai.

       Pagal anksčiau minėtus reglamentus, įstaigos, siekiančios tapti paskelbtosiomis, privalo teikti paraišką dėl paskyrimo nacionalinei paskiriančiajai institucijai. Lietuvoje tokios institucijos vaidmenį atlieka Akreditavimo tarnyba. Paskiriančioji institucija dokumentus su pirminio vertinimo ataskaita turės pateikti Europos Komisijai, kuri kartu su nacionalinės paskiriančiosios įstaigos ekspertais turės atlikti įstaigos, siekiančios bÅ«ti paskelbtąja, vertinimą vietoje bei parengti vertinimo ataskaitą. Atsižvelgdama į jungtinės vertinimo grupės tikrinimo metu nustatytas neatitiktis, įstaiga, siekianti bÅ«ti paskelbtąja, turės parengti korekcinių ir prevencinių veiksmų planą ir pateikti jį vertinti nacionalinei paskiriančiajai institucijai.

       PrancÅ«zijos įstaigos vertinimas vietoje truko keturias dienas. Dėl didelės tikrinimo apimties vertintojai dirbo dviejose grupėse. Vienai grupei buvo paskirtas įstaigos procedÅ«rų atitikties vertinimas, o antrai – įstaigos personalo kompetencijos atitikties vertinimas, kurie truko tris dienas. Akreditavimo tarnybos atstovė viso tikrinimo metu dalyvavo antros grupės veikloje.

       Paskutinę tikrinimo dieną bendro vertinimo grupė apibendrino savo išvadas, kurios buvo pateiktos PrancÅ«zijos įstaigai, atsakingai už paskelbtųjų įstaigų paskyrimą.

       Pasak Akreditavimo tarnybos atstovės Jolantos Karavackaitės, dalyvavimas jungtiniame tikrinime buvo labai naudingas, kadangi jis ne tik suteikė galimybę praktiškai pamatyti, kaip atliekami tokio pobÅ«džio tikrinimai, ir pasidalinti patirtimi, bet ir leido pasitreniruoti praktiškai, atliekant konkrečius veiksmus.

       Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė sako: „Ekspertų, galinčių atlikti tarptautinius paskelbtųjų įstaigų vertinimus, išugdymas bei jų kvalifikacijos kėlimas Lietuvai ypatingai svarbus. Tinkamas paskelbtųjų įstaigų įvertinimas reikšmingai prisideda užtikrinant pacientų bei medikų saugą, naudojant aukštos rizikos klasės medicinos priemones diagnostikos ir gydymo procesuose.“

 

Informacija atnaujinta 2018-10-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int