Pacientas – pagrindinė sveikatos sistemos ašis

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovas dalyvavo pirmajame  tarptautiniame Europos nacionalinių sveikatos agentūrų susitikime tema „Pacientų saugos monitoringas: sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir pacientų sauga Europoje“. Visi mūsų tikslai bei veiklos turėtų būti orientuoti į pacientą, į jo poreikius, o tam reikalinga sistemų, institucijų, strategijų „humanizacija“.
       Susitikimas buvo organizuotas Romoje Italijos nacionalinės sveikatos priežiūros agentūros AGENAS  kvietimu, siekiant  pasidalyti geriausiais sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugos priežiūros ir stebėsenos pavyzdžiais Europoje, rizikos valdymo gerinimo metodais ir instrumentais, nepageidaujamų įvykių pranešimų sistemų ypatumais bei pacientų saugos politikos strategijomis. Renginyje dalyvavo 15 Europos šalių atstovai.
       Pristatytos pagrindinės Akreditavimo tarnybos veiklos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros srityje bei Lietuvos situacija, susijusi su pacientų sauga ir infekcijų prevencija bei kontrole. 
       Šiuo metu žinoma, kad medikų klaidos ligoninėse sąlygoja 6–12 procentų nepageidaujamųjų įvykių. Patologoanatominiai tyrimai atskleidžia, kad 10 procentų mirčių įvyksta dėl padarytų diagnostikos klaidų. Šios klaidos kainuoja ypatingai brangiai, todėl sveikatos politikai, medikų visuomenė, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, draudikai bei pacientų atstovai nacionaliniu lygiu bendrai sutaria, jog pacientų sauga yra nepaprastai svarbi sveikatos priežiūros sistemoje.  Žinojimas apie tai nuolat auga. Beje, pasaulyje kalbėti apie pacientų saugą, paslaugų kokybę bei klaidas medicinoje pradėta dar prieš 20 metų, kai Amerikos medicinos institutas išspausdino žymųjį pranešimą „Klysti žmogiška“.
       Susitikimo dalyviai pagrindinį dėmesį skyrė pacientų saugos kultūros puoselėjimui sveikatos priežiūros įstaigose, akcentavo aktyvaus pacientų dalyvavimo paslaugų teikimo procese ir sprendimų priėmime svarbą. Ne tik pacientų organizacijų atstovai, bet ir sveikatos priežiūros vadovai bei vadybininkai pripažįsta, kad aktyvus pacientų dalyvavimas jų pačių gydyme koreguoja pacientų saugos aspektus, informacija, kurią suteikia pacientai ir gaunamas iš jų grįžtamasis ryšys yra nepakeičiami ir padeda išvengti klaidų medicinoje. Dalyviai taip pat išreiškė susirūpinimą, jog pacientų saugos temos vis dar nėra plačiai įtraukiamos į sveikatos priežiūros specialistų mokymo programas.  Pranešėjai atkreipė dėmesį į tai, kad medicinoje, kur gelbstimos žmonių gyvybės, pacientų saugai vis dar skiriamas pernelyg mažas dėmesys, naudojama per mažai instrumentų jai užtikrinti. Pacientų saugos gerinimui akivaizdžią įtaką turi aktyvus nepageidaujamų įvykių registravimas, jų išsami analizė ir mokymasis iš klaidų bei priemonių kūrimas joms išvengti, sveikatos priežiūros specialistų įgalinimas veikti ne kaltinančioje aplinkoje, lyderystė visuose paslaugų teikėjų lygmenyse.
       Akreditavimo tarnybos atstovė direktoriaus pavaduotoja Ramunė Vaitkevičienė pabrėžė, kad susitikime buvo išreikštas susirūpinimas, nes pasigendama paties paciento aktyvesnio dalyvavimo, kai būtent jis turėtų būti ta centrinė figūra, pagrindinė sveikatos sistemos ašis. Visi mūsų tikslai bei veiklos turėtų būti orientuotos į pacientą, į jo poreikius. Šiame kontekste susitikime buvo pavartotas naujas terminas – sistemų, institucijų, strategijų „humanizacija“.
       Susitikimo organizatoriai tikisi, kad tokia iniciatyva paskatins Europos nacionalinių sveikatos agentūrų bendradarbiavimą, suformuos sisteminį požiūrį, padės išgryninti bendrus metodus, priemones ir programas pacientų saugos srityje.
       Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė įsitikinusi, kad sveikatos sistema negali ir neturi būti savitikslis darinys, pirmiausia privalu atsižvelgti į pacientų interesus, nes neįmanomas saugus ir efektyvus funkcionavimas, nepasitelkus paties paciento aktyvaus dalyvavimo diagnostikos ir gydymo procese.
 

 

Informacija atnaujinta 2018-11-29

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int