Nauja veikla – naujos galimybės

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − Akreditavimo tarnyba), kaip didžiausią patirtį ir kompetenciją medicininio audito srityje turinti institucija, yra paskirta metodiškai vadovauti gydymo įstaigų vidaus medicininiam auditui, rengti bei tobulinti jį reglamentuojančius dokumentus.
      Dar 2008 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo nustatyti minimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimai, kuriais, be kita ko, buvo reglamentuota ir sveikatos priežiūros įstaigų privaloma vidaus medicininio audito veikla. Deja, ne visose gydymo įstaigose medicininis auditas organizuojamas laikantis nustatytų reikalavimų. Paaiškėjo, kad ne visos įstaigos apskritai yra įsteigusios audito padalinius ar suformavusios reikiamas audito grupes, o atliekantys medicininius auditus specialistai neturi tinkamo išsilavinimo ar nėra baigę privalomų audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursų. Šiuo metu nėra nustatyta, kokiomis metodikomis ar standartais turi vadovautis medicinos auditoriai, atlikdami auditus, tai pat šioje srityje iki šiol nebuvo nuoseklaus ir reglamentuoto metodinio vadovavimo sveikatos priežiūros įstaigoms. Akreditavimo tarnyba, kaip didžiausią patirtį ir kompetenciją medicininio audito srityje turinti institucija, yra paskirta metodiškai vadovauti gydymo įstaigų vidaus medicininiam auditui, rengti bei tobulinti jį reglamentuojančius dokumentus. Taigi, Akreditavimo tarnyba jau ruošiasi šios naujos jai patikėtos funkcijos įgyvendinimui, numatydama skirti papildomus žmogiškuosius resursus sistemingai bei nuosekliai veiklai organizuoti.
      „Nauja funkcija – metodinis vadovavimas auditoriams − suteikia mums naujas galimybes labiau užtikrinti pacientų saugumą, tobulinant kokybės procesus sveikatos įstaigose, bet tuo pačiu ir didesnę atsakomybę“, − sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė. 
      Kviečiame sveikatos priežiūros įstaigas teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių kokybę, tobulinimo bei kreiptis dėl problemų, iškylančių kasdieniniame auditorių darbe.


 

Informacija atnaujinta 2018-12-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int