EUnetHTA (2006-2008)

 

 

 

EUnetHTA: Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo europinis tinklas

                                                                                           
Aktualumas

 

Europos Sąjungos sveikatos srities pranešime “Geriausios praktikos” teigiama, kad sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimas Europoje organizuojamas ir įgyvendinamas, laikantis tik tos šalies nuostatų. Dėl nestandartizuotos sveikatos priežiÅ«ros technologijų (toliau - SPT) vertinimo ataskaitų struktÅ«ros yra sunkiau įvairiapusiškai dalintis tarptautinių vertinimų rezultatais ir juos pritaikyti, todėl EUnetHTA projektu siekta sukurti tvarią organizacinės struktÅ«ros ir metodų sistemą, tobulinančią sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimą Europos regione ir bendradarbiavimą šioje srityje.

Sveikatos priežiÅ«ros technologijos – tai metodai, metodikos, procedÅ«ros, įranga, vaistai, kuriuos naudoja sveikatos priežiÅ«ros specialistai, teikdami sveikatos priežiÅ«ros paslaugas pacientams. Taip pat pagalbinės technologijos, bÅ«tinos teikti sveikatos priežiÅ«ros paslaugas bei organizuoti sveikatos priežiÅ«rą. Plačiau čia.

Sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimas yra sveikatos politikos tarpdisciplininių tyrimų forma, sistemiškai analizuojanti sveikatos priežiÅ«ros technologijų taikymo medicinines, socialines, etines ir ekonomines pasekmes ir suteikianti moksliškai pagrįstą informaciją, reikalingą sprendimams priimti. Plačiau čia.

 

Projekto nariai

 

EUnetHTA projektas (2006-2008) siekė apjungti nacionalinius koordinavimo centrus, tyrimo institutus bei sveikatos apsaugos ministerijas. Šiame projekte dalyvavo 63 partneriai iš 32 šalių. EUnetHTA tinkle dalyvavo 25 ES šalys, Norvegija, Islandija, Šveicarija ir kitos ES nepriklausančios šalys – JAV, Kanada, Australija ir Izraelis.

 

Projekto aprašymas

 

EUnetHTA projektas finansuojamas Europos Komisijos.

Projekto tikslas – sukurti efektyvų ir savarankišką europinį tinklą, leidžiantį keistis informacija ir paremti sveikatos priežiÅ«ros politikos kÅ«rėjus.

EUnetHTA projektu siekiama kelti sveikatos priežiÅ«ros paslaugų kokybę, saugumą, efektyvumą Europos regione ir už jo ribų, vykdant visapusišką ir koordinuotą SPT vertinimą.

 

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti europinio tinklo sistemos struktÅ«rą.
 • Sukurti bendras vertinimo priemones, kurias bÅ«tų galima įgyvendinti visose šalyse.
 • Parengti veiksmingas metodikas SPT vertinimo ataskaitų perdavimui Europos šalyse.
 • Parengti komunikacijos ir ataskaitų kontrolės strategiją, siekiant tvarkyti bei platinti SPT vertinimo rezultatus.
 • Ä®diegti veiksmingą priežiÅ«ros sistemą, siekiant nustatyti sveikatos priežiÅ«ros technologijas, turinčias didžiausią įtaką pacientams bei sveikatos apsaugos sistemai.
 • Sukurti paramos sistemą šalims, neturinčioms įgaliotų SPT vertinimo institucijų.

Darbo grupės

 

Siekiant įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius, projektą vykdė 8 atskiros darbo grupes (DG).  

DG1 - Koordinavimas

Siekiama sukurti organizacinius ir struktūrinius pamatus efektyviam ir pastoviam Europos tinklui.

DG2 - Komunikacija

Siekiama įgyvendinti tikslingos informacijos sklaidos ir SPT vertinimo koordinavimo tikslus.

DG3 - Įvertinimas

Vykdomas stebėjimas ir auditas bei kontroliuojamas projekto vykdymas visose darbo grupėse.

DG4 - Bendras vertinimo modelis

Siekiama sukurti bendrą metodinę SPT vertinimo struktūrą, paremtą geriausia praktika.

DG4 Priemonės

Tarptautinėje sveikatos priežiÅ«ros aplinkoje svarbu tiksliai ir aiškiai apibrėžti SPT vertinimo aspektus. Ypač svarbu nustatyti tyrinėjimo sritis, nepriklausančias nuo šalies, regiono sveikatos sistemos. Sveikatos priežiÅ«ros technologijų įvairovė (vaistai, prietaisai, intervencijos ir pan.) reikalauja skirtingų požymių įvertinimo. Projekto metu siekiama sukurti 2 pagrindinius modelius: pirmas – terapinių ir chirurginių intervencijų, antras – diagnostinių technologijų. Šiais modeliais siekiama išspręsti dvi pagrindines problemas: galimas konteksto variacijas ir aiškios SPT vertinimo struktÅ«ros trÅ«kumą. Šių modelių įgyvendinimas pagerintų tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos priežiÅ«ros srityje.

DG5 - Pritaikymas

Siekiant užtikrinti geresnį atliktų vertinimų panaudojimą, yra atsižvelgiama į kiekvienos šalies socialinę, politinę, ekonominę padėtį bei sveikatos sistemos ypatumus, kuriamos atitinkamos priemonės.

DG6 - SPT vertinimas ir sveikatos politika

Siekiama įrodyti SPT vertinimo reikalingumą vartotojams bei paskatinti SPT vertinimo rezultatų diegimą sveikatos priežiūros politikoje.

DG7 - Naujosios technologijos

Siekiama kontroliuoti sveikatos priežiūros technologijų vystymąsi, pateikti informaciją bei konkrečius rezultatus.

DG8 - SPT vertinimo įdiegimo sistema

Siekiama teikti pagalbą šalims, neturinčioms patirties SPT vertinimo srityje.

 

Rezultatai

 

„EUnetHTA (2006-2008)” pasiekti rezultatai:

 • Sukurtas sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimo modelis („Core HTA model“);
 • Sukurta visapusiška, įrodymais pagrįsta sveikatos priežiÅ«ros technologijų SPT vertinimo struktÅ«ra – 2 pagrindiniai modeliai:
  • terapinėms/chirurginėms technologijoms;
  • diagnostinėms technologijoms.
 • Atlikti bandomieji sveikatos priežiÅ«ros technologijų vertinimai: terapinei/chirurginei technologijai („Drug-eluting stents“) ir diagnostinei technologijai („Multislice CT coronary angiography“).
 • Parengtas SPT vertinimo modelio vadovas („A Handbook on Core HTA“).
 • Parengtos SPT vertinimo adaptavimo rekomendacijos, kurios leidžia pritaikyti vienos šalies atliktą vertinimą kitoje šalyje („An Adaptation Toolkit“).
 • Išleistos knygos:
  • „Health technology assessment and health policy-making in Europe“;
  • „A handbook on HTA capacity building“;

Plačiau apie projektą ir pasiektus rezultatus čia arba žurnale: International Journal on Technology Assessment in Health Care, Volume 25, SupplementS2, December 2009.

 

Informacija atnaujinta 2018-10-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int