Sveikatos priežiūros įstaigos turi vidaus tvarkos taisykles, kur reglamentuota kas jose turi būti?

 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo   46 straipsnyje nurodyti  asmens sveikatos priežiūros įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse privalomi  skyriai, kaip:  pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka;  nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka; pacientų teisės ir pareigos įstaigoje; pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka; ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka; informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka;  ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka; įstaigos administracijos, kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas; darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos; paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka.

 

2019-10-17


 

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int