Kokios yra licencijuojamos visuomenės sveikatos veiklos?

 

Fizinis ar juridinis asmuo licencijuojama visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veikla gali verstis tik turėdamas galiojančią licenciją. Šiai dienai yra licencijuojamos visuomenės sveikatos veiklos:

1) Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas. Jis skirti tikslinėms grupėms (kariams, įvairiems pareigÅ«nams, gelbėtojams, gaisrininkams, areštinės darbuotojams, įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, atsakingiems už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje, pedagogams, darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, vairuotojams, keleivinio transporto darbuotojams, darbuotojams, prižiÅ«rintiems vaikus, kt.)

2) Privalomasis higienos įgÅ«džių mokymas. Skirti darbuotojams, kurių veikla susijusi su vandens tiekimu, maisto gaminimu bei tvarkymu, patalpų valymo paslaugų teikimu, asmens sveikatos priežiÅ«ros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, vaikų stovykloms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, skalbykloms, valykloms, žmogaus palaikų tvarkymo darbuotojams,  medicininių atliekų tvarkytojams.

3) Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai (toliau – mokymas apie psichiką veikiančias medžiagas). Mokymai apie psichiką veikiančias medžiagas skirti asmenims, įpareigotiems dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiÅ«ros programose (kursuose).

4) Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė.  Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, nustatomi visuomenės sveikatos saugos ekspertizės reikalavimai, jos atlikimo atvejai, organizavimas bei apmokėjimas. Ekspertizės objektas – visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai: žmogaus aplinkos biologinių, cheminių, ekonominių, ergonominių, fizikinių, socialinių, psichologinių ir kitų veiksnių, darančių įtaką ir žmogaus, ir visuomenės sveikatai, visuma. Saugos ekspertizė atliekama Å«kio subjektų užsakymu, norint įvertinti, ar jų vykdoma Å«kinė veikla atitinka visuomenės saugos reikalavimus. Saugos ekspertizę turi teisę atlikti juridiniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiÅ«ros veiklos licenciją visuomenės sveikatos saugos ekspertizei atlikti.

5) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms Å«kinės veiklos rÅ«šims, kurioms turi bÅ«ti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos, tačiau joms nustatyti ar tikslinti neatliekamas planuojamos Å«kinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

6) Kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija). Tai profilaktinė dezinfekcija, nariuotakojų ir graužikų, galinčių pernešti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, stebėjimas ir naikinimas. Dezinfekcijai, dezinsekcijai, deratizacijai naudojamos priemonės turi bÅ«ti naudojamos pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo instrukcijas ir turi bÅ«ti teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos (autorizuotos). Profesionalams skirtus biocidus gali naudoti tik licencijuoti asmenys.

 

2019-10-30


 

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int