Kokie reikalingi pateikti dokumentai licencijuojant visuomenės sveikatos veiklą?

 
Ketinant teisti visuomenės sveikatos priežiūros veiklas Akreditavimo tarnybai el. paštu turite pateikti šiuo dokumentus:
1.      Užpildyta nustatytos formos deklaraciją.
2.      Ant įstaigos firminio  dokumento banko deklaruojama, kad  gavus visuomenės licenciją  per 15 d., pateiksite duomenys  - Juridinio asmens, steigimo dokumentą (-us), darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ų) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, sąrašą, darbuotojo (-ų), vykdysiančio (-ų) tiesiogiai su licencijuojama veikla susijusias funkcijas, išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie  specialistus teikiančius paslaugą ir priemones/prietaisus naudojamus paslaugai,  
3.      Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą dokumento kopiją.
Atkreipiame dėmesį, kad:
1. Kiekvienai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšiai vykdyti išduodama atskira licencija.
2. Licencija išduodama elektronine forma, jos duomenys fiksuojami ir skelbiami Akreditavimo tarnybos svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt/node/150 ir  Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
3.  Elektroninės licencijos turėtojui laisvos formos prašymu gali būti išduodama pažyma, patvirtinanti elektroninės licencijos išdavimą.
4. Pateikus deklaraciją, jos vertinimas nėra atliekamas ir laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną po deklaracijos pateikimo arba deklaracijoje nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai diena.
      
Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.  Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą -  20 EUR.
     Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.Įmokos kodas: 5754.
 
2020-03-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int